Navigacija

Zaposleni na FVM

Titula Ime Prezime Zvanje Org. jedinica E-mail Telefon
dr Brankica Lakićević Fakultet veterinarske medicine
Emilija Pavlovic Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Ivana Milanovic Antic Katedra za bolesti papkara
Jovana Boskovic Katedra za bolesti papkara
Kristina Capin Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
Aleksandar Jelić Odsek za tehničke i pomoćne poslove 062/800 68 51
Aleksandar Tomić Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 062/803 84 28
Aleksandra Aleksić-Agelidis Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs
Aleksandra Bajić Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Ana Đokić Katedra za opšteobrazovne predmete
Anastasija Todorović Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu
as. Andrea Radalj asistent Katedra za mikrobiologiju andrea.zoric@vet.bg.ac.rs 062/803 66 78
Andrijana Živić Katedra za parazitologiju
prof. dr Anita Radovanović redovni profesor Katedra za histologiju i embriologiju anita@vet.bg.ac.rs 062/802 50 49
Antonija Rajčić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
as. Anja Ilić Božović asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
Bela Balint Fakultet veterinarske medicine
Biljana Karašićević Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 062/803 84 09
Bistra Litajkovska Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 062/803 96 90
Blagomir Božić Odsek za tehničke i pomoćne poslove
as. dr Bogomir Bolka Prokić asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju bogomirprokic@vet.bg.ac.rs 062/800 68 50
doc. dr Bojan Gajić docent Katedra za parazitologiju gajicb@vet.bg.ac.rs 062/803 84 06
as. Borjana Vranješ asistent Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu vranjesb@vet.bg.ac.rs
Bosiljka Jovetić Stefanović Katedra za opšteobrazovne predmete
as. Branislav Vejnović asistent Katedra za ekonomiku i statistiku branislavv@vet.bg.ac.rs 062/803 96 83
prof. dr Branislava Mitrović vanredni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 062/886 82 29
Brankica Radović Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 062/803 97 23
prof. dr Branko Petrujkić vanredni profesor Katedra za ishranu i botaniku petrujkic@vet.bg.ac.rs 062/803 96 84
as. Branko Suvajdžić asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla brankos@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vanja Krstić redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vanjak@vet.bg.ac.rs 062/803 83 90
Verica Martić Katedra za parazitologiju
prof. dr Verica Mrvić redovni profesor Katedra za anatomiju vrmrvic@vet.bg.ac.rs 062/802 50 41
Vesna Živanović Katedra za ishranu i botaniku 062/802 50 58
Vesna Kranjec Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela 062/803 66 86
Vesna Raičković Sekretarijat sekretar@vet.bg.ac.rs
Violeta Stanojević Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove sef_racunovodstva@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vitomir Ćupić redovni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju vcupic@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vladimir Dimitrijević vanredni profesor Katedra za stočarstvo vanja@vet.bg.ac.rs
as. Vladimir Drašković asistent Katedra za zoohigijenu
prof. dr Vladimir Kukolj vanredni profesor Katedra za patološku morfologiju vkukolj@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vladimir Magaš vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje magas@vet.bg.ac.rs 062/803 97 24
prof. dr Vladimir Nešić vanredni profesor Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise nesic@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vlado Teodorović redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla vteodorovic@vet.bg.ac.rs
prof. dr Vojislav Ilić redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači voja@vet.bg.ac.rs 062/803 84 25
Gordana Lazarević Centar za izdavačku delatnost i promet učila izdavackicentar@vet.bg.ac.rs 062/803 96 96
Grozdana Jordanov Katedra za mikrobiologiju 062/803 66 81
as. Dajana Davitkov asistent Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise
Daliborka Alimović Katedra za patološku morfologiju 062/886 82 27
Danijela Vučković Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 062/802 50 27
prof. dr Danijela Kirovski redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju dani@vet.bg.ac.rs 062/800 68 55
Danijela Simić Katedra za fiziologiju i biohemiju 062/802 50 28
doc. Danica Bogunović docent Katedra za parazitske bolesti danicab@vet.bg.ac.rs 062/803 97 06
prof. dr Danica Marković vanredni profesor Katedra za histologiju i embriologiju danica@vet.bg.ac.rs 062/802 50 69
as. Darko Davitkov asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači davitkov@vet.bg.ac.rs 062/803 66 87
prof. dr Darko Marinković vanredni profesor Katedra za patološku morfologiju darko@vet.bg.ac.rs
as. Darko Sarvan asistent Katedra za opšteobrazovne predmete darko.sarvan@vet.bg.ac.rs
prof. dr Dejan Krnjaić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju dejan.krnjaic@vet.bg.ac.rs
as. Dejan Perić asistent Katedra za ishranu i botaniku dperic@vet.bg.ac.rs
Dejana Ćupić Miladinović Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Desimir Ignjatović Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 062/803 97 22
Dobrica Knežević Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 062/803 83 78
Dosta Simić Katedra za anatomiju 062/886 82 32
prof. dr Dragan Bacić vanredni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela bacicd@vet.bg.ac.rs 062/803 97 18
prof. dr Dragan Vasilev vanredni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla vasilevd@vet.bg.ac.rs 062/803 97 31
prof. dr Dragan Gvozdić redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju gvozdic@vet.bg.ac.rs 062/800 68 48
dr Dragan Živanov Katedra za opšteobrazovne predmete draganz@vet.bg.ac.rs
Dragan Ilić Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Dragan Ristanović Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 062/803 84 29
prof. dr Dragan Šefer redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku dsefer@vet.bg.ac.rs 062/803 84 11
Dragica Puzović Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 062/803 83 94
prof. dr Dragiša Trailović redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači dtrailovic@vet.bg.ac.rs 062/803 97 26
Dragiša Urošević Informaciono komunikacioni centar webmaster@vet.bg.ac.rs 062/800 68 41
prof. dr Drago Nedić redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku
Dragoljub Jovanović Katedra za ishranu i botaniku djovanovic@vet.bg.ac.rs 062/802 50 36
prof. dr Dušan Mišić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju dusan@vet.bg.ac.rs
Dušica Vučković Katedra za opšteobrazovne predmete
Dušica Čavdarević Centralna biblioteka biblioteka@vet.bg.ac.rs
Đorđe Diković Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 062/803 83 86
Đorđe Marjanović Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Elmin Tarić Katedra za biologiju
Živan Vuković Katedra za patološku morfologiju 062/886 82 24
Živoslav Stevanović Odsek za tehničke i pomoćne poslove
doc. dr Žolt Bečkei docent Katedra za stočarstvo bzolt@vet.bg.ac.rs
Zlatko Demak Informaciono komunikacioni centar
prof. dr Zoran Kulišić redovni profesor Katedra za parazitologiju zkulisic@vet.bg.ac.rs 062/803 96 91
Zoran Potkonjak Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 062/802 50 37
Zoran Rackov Katedra za bolesti papkara
Zoran Savović Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 062/803 97 00
prof. dr Zoran Stanimirović redovni profesor Katedra za biologiju zoran@vet.bg.ac.rs 062/803 97 10
Zoran Ćurčić Odsek za tehničke i pomoćne poslove
Zorana Ašćerić Odsek za opšte poslove i studentska pitanja nabavke@vet.bg.ac.rs 062/803 97 25
Zorana Zurovac Sapundžić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
Ivan Vićić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
prof. dr Ivan Vujanac vanredni profesor Katedra za bolesti papkara vujanac@vet.bg.ac.rs 062/800 68 52
prof. dr Ivan Jovanović redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju ix@vet.bg.ac.rs
doc. Ivan Milošević docent Katedra za histologiju i embriologiju ikavet@vet.bg.ac.rs 062/886 82 48
Ivan Nestorović Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje
doc. dr Ivana Vučićević docent Katedra za patološku morfologiju ivanav@vet.bg.ac.rs 062/886 82 31
doc. dr Ivana Nešić docent Katedra za anatomiju inesic@vet.bg.ac.rs 062/886 82 35
Igor Krnjaić Fakultet veterinarske medicine
Igor Šobot Katedra za anatomiju 062/886 82 34
Irena Nježić Centralna biblioteka biblioteka@vet.bg.ac.rs
prof. dr Iris Đorđević vanredni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete iris@vet.bg.ac.rs 062/802 50 17
Jagoda Potkonjak Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs 062/802 50 38
prof. dr Jakov Nišavić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju jakovmoni@vet.bg.ac.rs
Jasmina Boceski Odsek za opšte poslove i studentska pitanja
Jasmina Dabić Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs 062/803 84 37
Jasmina Dunđerski Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 062/886 82 39
Jasmina Stanojlović Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela 062/803 83 85
Jasminka Davčeva Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
as. Jasna Đorđević asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
dr Jevrosima Stevanović Katedra za biologiju rocky@vet.bg.ac.rs 062/803 84 10
dr Jelena Ajtić Katedra za opšteobrazovne predmete jelena.ajtic@vet.bg.ac.rs
doc. dr Jelena Aleksić docent Katedra za sudsku veterinarsku medicinu i zakonske propise alexjellena@vet.bg.ac.rs 062/800 68 43
Jelena Dobričić Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radiologija@vet.bg.ac.rs
Jelena Đokić Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove
dr Jelena Janjić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
Jelena Jezdimirović Centar za izdavačku delatnost i promet učila
Jelena Milošević nastavnik stranog jezika Fakultet veterinarske medicine
Jelena Naumović Katedra za zoohigijenu
prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku tjelena@vet.bg.ac.rs 062/803 84 14
Jelena Petrović Katedra za histologiju i embriologiju
Jelena Stankov Katedra za mikrobiologiju
doc. dr Jelena Francuski Andrić docent Katedra za patološku fiziologiju jelenaf@vet.bg.ac.rs 062/803 84 27
prof. dr Jovan Bojkovski redovni profesor Katedra za bolesti papkara bojkovski@vet.bg.ac.rs
Jovan Marić Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
Jovana Todorović Odsek za opšte poslove i studentska pitanja dekanat@vet.bg.ac.rs 062/803 84 00
Jovanka Ranković Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 062/803 84 32
prof. dr Jugoslav Vasić redovni profesor Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju jugoslav@vet.bg.ac.rs
Julijana Radovanović Katedra za mikrobiologiju 062/803 66 80
dr Kazimir Matović naučni saradnik Fakultet veterinarske medicine
doc. dr Katarina Nenadović docent Katedra za zoohigijenu katarinar@vet.bg.ac.rs 062/803 83 98
Kosana Borović Katedra za biologiju
Kristina Spariosu Katedra za patološku fiziologiju
doc. dr Ksenija Aksentijević docent Katedra za mikrobiologiju ksenija@vet.bg.ac.rs
Lazar Marković Katedra za patološku fiziologiju
prof. dr Ljiljana Janković vanredni profesor Katedra za zoohigijenu lili@vet.bg.ac.rs 062/803 96 94
as. dr Ljubodrag Stanišić asistent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje ljstanisic@vet.bg.ac.rs
as. dr Ljubomir Jovanović asistent Katedra za fiziologiju i biohemiju ljubomir.jovanovic@vet.bg.ac.rs
Maja Vasiljević Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 062/803 84 13
Maja Gabrić Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 062/802 50 54
prof. dr Maja Marković redovni profesor Katedra za mikrobiologiju maja.markovic@vet.bg.ac.rs
Maja Stojanović Odsek za opšte poslove i studentska pitanja 062/802 50 44
Maja Urošević Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Marija Bošković Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
Marija Savić Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba1@vet.bg.ac.rs
Marija Stanišić Katedra za patološku morfologiju 062/886 82 23
Marijana Vidić Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs
prof. dr Marijana Vučinić redovni profesor Katedra za zoohigijenu vucinicm@vet.bg.ac.rs 062/803 83 96
Marijana Petakov Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Marina Radojičić vanredni profesor Katedra za mikrobiologiju marina.radojicic@vet.bg.ac.rs
Marina Ćirić Katedra za ekonomiku i statistiku 062/803 84 01
doc. Marko Mitrović docent Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu markom@vet.bg.ac.rs 062/886 82 36
as. Marko Ristanić asistent Katedra za biologiju
Mila Mošić Odsek za tehničke i pomoćne poslove ekonomat@vet.bg.ac.rs
prof. dr Mila Savić redovni profesor Katedra za stočarstvo milas@vet.bg.ac.rs
as. Milan Aničić asistent Katedra za patološku morfologiju anicicm@vet.bg.ac.rs
prof. dr Milan Baltić redovni profesor Fakultet veterinarske medicine baltic@vet.bg.ac.rs
doc. dr Milan Maletić docent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje maletic@vet.bg.ac.rs 062/800 68 56
Milan Rajković Katedra za biologiju
doc. dr Milan Hadži-Milić docent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju mmilic@vet.bg.ac.rs 062/800 68 47
dr Milanko Šekler viši naučni saradnik Fakultet veterinarske medicine
doc. dr Milena Đorđević docent Katedra za anatomiju milenadjordjevic@vet.bg.ac.rs 062/803 96 87
prof. dr Milena Krstić vanredni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete milena@vet.bg.ac.rs
dr Milena Radaković naučni saradnik Katedra za patološku fiziologiju
Milijana Babić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla milijana.babic@vet.bg.ac.rs
Milica Glišić Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
prof. dr Milica Kovačević-Filipović redovni profesor Katedra za patološku fiziologiju milica@vet.bg.ac.rs 062/803 97 21
Milica Laudanović Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
Milica Mijačević Carević Informaciono komunikacioni centar infocentar@vet.bg.ac.rs
doc. dr Milica Stojić docent Katedra za fiziologiju i biohemiju stojicm@vet.bg.ac.rs
Milka Jovanović Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 062/803 83 89
Milka Katić Katedra za stočarstvo
Milka Radivojević Katedra za ishranu i botaniku 062/803 84 12
Milovan Radinović-Lukić Odsek za opšte poslove i studentska pitanja osnovne_studije@vet.bg.ac.rs
doc. dr Miloje Đurić docent Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje miloje@vet.bg.ac.rs 062/802 50 71
prof. dr Milorad Mirilović redovni profesor Katedra za ekonomiku i statistiku mija@vet.bg.ac.rs 063/770 41 86
prof. dr Miloš Blagojević vanredni profesor Katedra za anatomiju mblagojevic@vet.bg.ac.rs 062/802 50 48
doc. dr Miloš Vučićević docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači vucicevic@vet.bg.ac.rs 062/802 50 56
as. Miloš Đurić asistent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
prof. dr Miloš Pavlović vanredni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje mison@vet.bg.ac.rs 062/803 83 84
Miloš Čalić Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači 062/803 83 91
prof. dr Milutin Đorđević redovni profesor Katedra za zoohigijenu milutin@vet.bg.ac.rs 062 /800 68 49
prof. dr Miodrag Lazarević redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju 062/803 84 20
prof. dr Mirjana Dimitrijević redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mirjana@vet.bg.ac.rs 062/802 50 40
prof. dr Mirjana Lazarević-Macanović redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu miramac@vet.bg.ac.rs 062/803 97 36
prof. dr Mirjana Milovanović vanredni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju miram@vet.bg.ac.rs
Mirjana Milovanović Katedra za parazitologiju
prof. dr Miroslav Valčić redovni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela 062/803 97 39
doc. dr Nada Tajdić docent Katedra za ekonomiku i statistiku nadat@vet.bg.ac.rs 062/803 96 88
Natalija Milčić-Matić Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
prof. dr Natalija Fratrić redovni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju nataly@vet.bg.ac.rs 062/800 68 57
Nataša Bogićević Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
dr Nataša Glamočlija Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
Nataša Kranjec Milutinović Katedra za fiziologiju i biohemiju
as. dr Nataša Stević asistent Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela natasas@vet.bg.ac.rs 062/803 66 79
Nebojša Aleksić Fakultet veterinarske medicine
as. dr Nevena Grković asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nevena.ilic@vet.bg.ac.rs 062/886 82 40
prof. dr Nevenka Aleksić redovni profesor Katedra za parazitologiju nenaaleksic@vet.bg.ac.rs 062/803 66 32
Nevenka Urošević Katedra za fiziologiju i biohemiju 062/886 82 45
prof. dr Neđeljko Karabasil redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla nedja@vet.bg.ac.rs 062/802 50 33
Nemanja Jovanović Katedra za biologiju
Nemanja Jovanović-Džajić Fakultet veterinarske medicine
prof. dr Nenad Andrić vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači nenad@vet.bg.ac.rs 062/803 96 81
prof. dr Nenad Milić redovni profesor Katedra za mikrobiologiju nenadmilic@vet.bg.ac.rs
prof. dr Nikola Krstić redovni profesor Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu nkrstic@vet.bg.ac.rs 062/802 50 14
doc. Nikola Čobanović docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla cobanovic.nikola@vet.bg.ac.rs 062/886 82 43
prof. dr Ninoslav Đelić redovni profesor Katedra za biologiju ndjelic@vet.bg.ac.rs 062/803 96 86
doc. dr Olivera Valčić docent Katedra za fiziologiju i biohemiju olja@vet.bg.ac.rs 062/803 97 38
prof. dr Petar Milosavljević redovni profesor Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju 062/800 68 44
Petar Sikimić Odsek za opšte poslove i studentska pitanja postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs 062/803 97 19
prof. dr Predrag Stepanović vanredni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači pedja@vet.bg.ac.rs 062/803 84 18
prof. dr Radislava Teodorović redovni profesor Katedra za zoohigijenu rada@vet.bg.ac.rs
doc. dr Radiša Prodanović docent Katedra za bolesti papkara prodanovic@vet.bg.ac.rs
Radmila Banković Katedra za mikrobiologiju
prof. dr Radmila Marković redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku radmilam@vet.bg.ac.rs 062/802 50 51
Radmila Miltenović Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 062 8036 694
prof. dr Radmila Resanović redovni profesor Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači radar@vet.bg.ac.rs 062/803 97 09
Radmila Savatović Katedra za mikrobiologiju
Radojka Mladenović Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla foodlab@vet.bg.ac.rs 062/803 97 25
doc. dr Radoslava Savić-Radovanović docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla mimica@vet.bg.ac.rs 062/803 84 16
as. Risto Dučić asistent Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
prof. dr Ružica Trailović vanredni profesor Katedra za stočarstvo ruzicat@vet.bg.ac.rs
prof. dr Sanda Dimitrijević redovni profesor Katedra za parazitologiju sanda@vet.bg.ac.rs 062/803 66 83
Sanela Saranović Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 062/803 84 35
prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević redovni profesor Katedra za patološku morfologiju skovacevic@vet.bg.ac.rs 062/886 82 47
Sanja Ašćerić Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 062/803 97 30
Sanja Vukajlović Odsek za opšte poslove i studentska pitanja studentskasluzba2@vet.bg.ac.rs
Sanja Simić Katedra za parazitologiju sanja@vet.bg.ac.rs 062/803 84 03
doc. dr Saša Ivanović docent Katedra za farmakologiju i toksikologiju salivano@vet.bg.ac.rs
prof. dr Saša Trailović redovni profesor Katedra za farmakologiju i toksikologiju sasa@vet.bg.ac.rs 062/803 84 14
as. Sveta Arsić asistent Katedra za bolesti papkara
prof. dr Svetlana Grdović redovni profesor Katedra za ishranu i botaniku cecag@vet.bg.ac.rs 062/803 84 04
prof. dr Svetlana Milanović vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju cecam@vet.bg.ac.rs 062/802 50 59
Svetlana Nedić Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 062/803 97 02
Svetlana Ristić Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela 062/803 84 34
Svetozar Mirkov Fakultet veterinarske medicine
Senka Nikolić Katedra za patološku morfologiju 062/886 82 37
doc. dr Silvana Stajković docent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla 062/802 50 52
Slavica Vučinić Fakultet veterinarske medicine
Slavica Stančić Katedra za fiziologiju i biohemiju
Slaviša Krulj Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje 062/803 83 93
prof. dr Slavoljub Jović vanredni profesor Katedra za fiziologiju i biohemiju romanov@vet.bg.ac.rs 062/886 82 46
doc. dr Slađan Nešić docent Katedra za patološku morfologiju sladjan@vet.bg.ac.rs 062/886 82 52
Slađana Stanković Katedra za stočarstvo
Slađana Ćurčić Katedra za histologiju i embriologiju 062/803 96 98
prof. dr Slobodanka Vakanjac redovni profesor Katedra za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje vakanjac@vet.bg.ac.rs 062/803 84 31
prof. dr Snežana Bulajić redovni profesor Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla snezab@vet.bg.ac.rs 062/802 50 35
Snežana Milošević Katedra za farmakologiju i toksikologiju
Snežana Stevanović Katedra za patološku morfologiju 062/886 82 33
Snežana Stevanović-Đorđević Centar za razvoj i međunarodnu saradnju diro@vet.bg.ac.rs 062/803 66 90
prof. dr Sonja Obrenović vanredni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjao@vet.bg.ac.rs 062/802 50 30
prof. dr Sonja Radojičić redovni profesor Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela sonjar@vet.bg.ac.rs 062/802 50 30
as. Spomenka Đurić asistent Katedra za ekonomiku i statistiku spomenkadj@vet.bg.ac.rs 062/802 50 60
dr Sreten Nedić Katedra za bolesti papkara
doc. dr Stamen Radulović docent Katedra za ishranu i botaniku 062/803 96 89
doc. dr Stefan Đoković docent Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači djstefan@vet.bg.ac.rs
Suzana Đorđević Katedra za ishranu i botaniku 062/802 50 46
Suzana Jakimova Katedra za radiologiju i radijacionu higijenu radijacija@vet.bg.ac.rs 062/886 82 25
prof. dr Sunčica Borozan redovni profesor Katedra za opšteobrazovne predmete sborozan@vet.bg.ac.rs 062/803 97 37
prof. dr Tamara Ilić vanredni profesor Katedra za parazitske bolesti tamara@vet.bg.ac.rs 062/803 66 84
Tamara Petrović Katedra za zoohigijenu zoohigijena@vet.bg.ac.rs 062/803 84 22
Tatjana Cvetković Odsek za finansijsko–računovodstvene poslove racunovodstvo@vet.bg.ac.rs 062/802 50 23
as. Tijana Ledina asistent Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla tijana.ledina@vet.bg.ac.rs 062/886 82 42
doc. Tijana Lužajić Božinovski docent Katedra za histologiju i embriologiju ticavet@vet.bg.ac.rs 062/886 82 26
as. Uroš Glavinić asistent Katedra za biologiju uglavinic@vet.bg.ac.rs 062/886 82 44
Uroš Tomić nastavnik stranog jezika Fakultet veterinarske medicine