Navigacija

Dragiša Trailović

Redovni profesor

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
062/803 97 26

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Patološka fiziologija domaćih životinja
Autori Tatjana Božić, Dragan Gvozdić, Milica Kovačević - Filipović, Ivan Jovanović, Jelka Stevanović, Danijela Kirovski, Anita Radovanović, Nenad Andrić i Dragiša Trailović
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-051-9
Godina 2012
Tip knjige udžbenik
Broj strana 707
Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430
Konjarstvo i konjički sport
Autori Dragiša Trailović, Ružica Trailović i Jasna Lazić
Izdavač Naučna
ISBN 978-86-88169-01-1
Godina 2009
Tip knjige udžbenik

Radovi u časopisima

UTICAJ ACETILSALICILNE KISELINE I MELOKSIKAMA NA HEMATOLOŠKE PARAMETRE KOD PACOVA
Autori Vitomir Ćupić, Predrag Pejčić, Dragiša Trailović, Branislav Prokić, Saša Ivanović i Dejana Ćupić Miladinović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
Godina 2015
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 357
Strana do 374
DOI 10.2298/vetgl.1506357C
An outbreak of fumonisin toxicosis in horses in Serbia
Autori Milijan Jovanović, Dragiša Trailović, Vladimir Kukolj, Slađan Nešić, Darko Marinković, Jelena Nedeljković - Trailović, Breda Jakovac Strajn i Dragan Milicevic
Časopis WORLD MYCOTOXIN JOURNAL
Godina 2015
Volumen 4
Broj 8
Strana od 387
Strana do 391
Fumonisin toxicosis in horses
Autori Milijan Jovanović, Slađan Nešić, Darko Marinković, Vladimir Kukolj i Dragiša Trailović
Časopis Journal of Comparative pathology
Godina 2015
Volumen 152
Broj 1
Strana od 51
Strana do 51
Fenotipska varijabilnost i povezanost osnovnih pokazatelja telesne razvijenosti podmlatka balkanskog magarca
Autori Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Ružica Trailović, Dragiša Trailović i Sergej Ivanov
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1404207D
Godina 2014
Volumen 68
Broj 3-4
Strana od 207
Strana do 215
DOI 10.2298/VETGL1404207D
Comparative analysis of some serum proteins and immunoglobulin concentration in the blood of Yugoslav Trotter mares and newborn foals
Autori Sasa Laus, Ružica Trailović, Stefan Đoković, Miodrag Lazarević i Dragiša Trailović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1206569L
Godina 2012
Volumen 62
Broj 5-6
Strana od 569
Strana do 579
DOI 10.2298/AVB1206569L
Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga
Autori Boban Đurić, Tamara Ilić, Dragiša Trailović, Zoran Kulišić i Sanda Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2011
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 223
Strana do 234
Parazitske infekcije digestivnog trakta pasa na području Braničevskog okruga
Autori Boban Đurić, Tamara Ilić, Dragiša Trailović, Zoran Kulišić i Sanda Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1104223D
Godina 2011
Volumen 65
Broj 3-4
Strana od 223
Strana do 234
DOI 10.2298/VETGL1104223D
Uticaj dugotrajne primene zeolita na zdravstveno stanje pasa
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Volumen 62
Broj 3-4
Strana od 189
Strana do 197
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL R. Srpske
Godina 2007
Volumen 7
Broj 2
Strana od 101
Strana do 106
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI: OPASNOST PO ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI.
Autori Vitomir Ćupić, Dragiša Trailović, Silva Dobrić i Silvestra Kobal
Časopis SAVREMENA POLJOPRIVREDA
Godina 2006
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 64
Strana do 70
Diagnostic methods for canine parvovirus
Autori Sara Savić-jevđević, Dragiša Trailović, Branka Vidić i Milan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2006
Volumen 56
Broj 5-6
Strana od 115
Strana do 127
SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA
Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 15
Strana do 28
Some protein, lipoprotein and lipid alterations in serum of show jumping horses
Autori Jelka Stevanović, Jelena Vitić, Ružica Trailović, Dragiša Trailović i Negoslava Mijatović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1996
Volumen 46
Broj 1
Strana od 81
Strana do 87

Radovi sa skupova

Prva pojava leukoencefalomalacije konja u Srbiji
Autori Milijan Jovanović, Dragiša Trailović, Vladimir Kukolj, Darko Marinković i Slađan Nešić
Naučni skup Seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja
Godina 2015
Strana od 19
Strana do 27
Prva pojava encefalomalacije konja u Srbiji
Autori Milijan Jovanović, Dragiša Trailović, Vladimir Kukolj, Darko Marinković i Slađan Nešić
Naučni skup 36. Seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa 36. seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2015
Strana od 19
Strana do 27
Importance of wild boars in the epidemiology of trichinellosis
Autori Darko Despotović, Tamara Ilić, Dragiša Trailović i Sanda Dimitrijević
Naučni skup 1st International Simposium on animal science
Publikacija Proceedings, Book II
Godina 2012
Strana od 902
Strana do 911
Proksimalni enteritis: etiopatogeneza, dijagnoza i terapija
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Naučni skup 14. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2011"
Publikacija Zbornik radova - 14. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2011"
Godina 2012
Strana od 35
Strana do 38
Reproductive performance and health status of domestic Balkan donkey in Zasavica reserve
Autori Tihomir Petrujkić, Dragiša Trailović, Branko Petrujkić i Nebojša Ljeskovac
Naučni skup 2nd Regional Symposium of Equine Breeding, Reproduction and Health Protection - Horseville
Godina 2011
Strana od 187
Strana do 191
Therapy of anestria in mares
Autori Tihomir Petrujkić, Branko Petrujkić i Dragiša Trailović
Naučni skup 1st Regional Symposium of Equine Breeding, Reproduction and Health Protection - Horseville
Godina 2010
Strana od 137
Strana do 143
Ispitivanje uticaja zeolita/klinoptilolita na nivo ureje i kreatinina i u prifernoj krvi pasa
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Marijana Kiricojević i Miloš Vučićević
Naučni skup Deseto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova desetog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Godina 2008
Strana od 209
Strana do 2011
Osnovne procedure u dijagnostici i terapiji količnih bolesti konja: odgovornost veterinara i tehničara
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Naučni skup 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornih predavanja - 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Godina 2008
Strana od 79
Strana do 96
Biohemijski parametri krvi u dijagmostici unutrašnjih bolesti pasa i mačaka
Autori Dragiša Trailović i Milan Jovanović
Naučni skup XXVIII seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja XXVIII seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2007
Strana od 137
Strana do 145
Biohemijski parametri krvi u dijagnostici unutrašnjih bolesti pasa i mačaka
Autori Dragiša Trailović, Milan Jovanović i Ramiz Ćutuk
Naučni skup IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 2007
Publikacija Zbornik radova IX regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria 20
Godina 2007
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO ZNAČAJAN FAKTOR UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI HRANE
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Silvestra Kobal
Naučni skup 2. Kongres veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI KAO POTENCIJALNI RIZIK ZA ZDRAVLJE LJUDI
Autori Vitomir Ćupić, Silva Dobrić, Dragiša Trailović i Zorica Pejčić
Naučni skup 12. Kongres farmakologa Srbije i 2. Kongres kliničke farmakologije Srbije, sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2007
TROVANJA DOMAČIH ŽIVOTINJA PESTICIDIMA, OTROVNIM BILJKAMA I MIKOTOKSINIMA
Autori Vitomir Ćupić, Mehmed Muminović i Dragiša Trailović
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
ISPITIVANJE INSEKTICIDNE AKTIVNOSTI AZAMETIFOSA I METOMILA U SUZBIJANJU DOMAĆE MUVE
Autori Aleksandar Pižurica, Vitomir Ćupić, Novica Stajković, Brana Radenković i Dragiša Trailović
Naučni skup XVII Savetovanje DDD u zaštiti životne sredine.
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
TROVANJA LEKOVIMA U KLINIČKOJ PRAKSI MALIH ŽIVOTINJA I KONJA
Autori Dragiša Trailović, Mehmed Muminović i Vitomir Ćupić
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik Radova
Godina 2006
NERACIONALNA POTROŠNJA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI OPASNOST O ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I LJUDI
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum „Stočarstvo, Veterinarstvo i Agroekonomija u tranzicionim procesima"
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2005
NERACIONALNA PRIMENA LEKOVA U VETERINARSKOJ MEDICINI - RIZIK PO ZDRAVLJE LJUDI
Autori Vitomir Ćupić i Dragiša Trailović
Naučni skup 16. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sdaržaja radova
Godina 2004
SAVREMENA FARMAKOTERAPIJA I JATROGENA PATOLOGIJA
Autori Dragiša Trailović i Vitomir Ćupić
Naučni skup 16. Savetovanje veterinara Srbije sa međunarodnim učešćem.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 2004
Research of the influence of some hematinics on the racing anaemia oh horcses
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović, Vojislav Ilić i Milorad Mirilović
Naučni skup MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY,
Publikacija MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY
Godina 2001
7 Savetovanje veterinara Srbije
Autori Dragiša Trailović, Zorica Nikolovski-Stefanović, Dragan Đurđević, Desanka Marjanović i Predrag Stepanović
Naučni skup 7 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija nterpretacija krvne slike konja dobijene primenom različitih metoda ispitivanja uzoraka krvi koji su uzeti pod različitim okolnostima
Godina 1994
Strana od 85
7 Savetovanje veterinara Srbije
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup 7 Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Jonofor i njegova primena u lečenju hipovolemičnih stanja pasa i mačaka
Godina 1994
Strana od 84
Osvrt na epizootiju zaraznog kašlja u Srbiji tokom 1994 god.
Autori Marija Milutinović, Milan Jovanović, Tatijana Veljović i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijumu Patologija i uzgoj konja
Publikacija Zbornik radova sa simpozijuma Patologija i uzgoj konja
Godina 1994
Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Duško Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje",
Publikacija Primena metoklopramida (Klometol-Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa
Godina 1994
Strana od 33
Torzija želuca u pasa.
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Gordana Andrić i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Strana od 32
Strana do 33
Dejstvo metoklopromida (Klometol - Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radov simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Strana od 33
Strana do 34
Colitis chronica Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika
Autori Vladimir Terzin, Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Dragana Terzin
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje “
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje “
Godina 1994
Strana od 34
Strana do 35
Osvrt na Epizootologiju Babezioze u pasa na području Beograda
Autori Vanja Krstić, Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Miloš Čalić i Milan Jovanović
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija . Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Strana od 25
Strana do 26
Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje"
Autori Predrag Stepanović, Miloš Čalić i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum "Male životinje - život i zdravlje"
Publikacija Primena Rehiveta u oralnoj rehidraciji „malih životinja“
Godina 1993
Strana od 7
Primena infuzionih rastvora u urgentnim slučajevima kod “malih” životinja.
Autori Milan Jovanović, Mirjana Matijević i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 8
Strana do 9
Parenteralni način ishrane kod “malih” životinja.
Autori Mirjana Matijević, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1993
Strana od 7
Strana do 8
Diseminovana intravaskularna koagulacija u pasa
Autori Dragiša Trailović, Desanka Marjanović i Miodrag Lazarević
Naučni skup XV Seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 1986