Navigacija

Vojislav Ilić

Redovni profesor

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 361
062/803 84 25

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Retrospektivna analiza kliničko patološkog nalaza kod opstrukcije donjih mokraćnih puteva mačaka
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vojislav Ilić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Vanja Krstić i Milica Kovačević - Filipović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Autori Jelena Francuski, Nenad Andrić, Vojislav Ilić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Vanja Krstić i Milica Kovačević - Filipović
Volumen 67
Broj 1-2
Strana od 117
Strana do 128
DOI 10.2298/VETGL1302117F
Osnovne procedure u dijagnostici malignih oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Mirjana Milovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Autori Milan Jovanović, Mirjana Milovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Volumen 65
Broj 5-6
Strana od 427
Strana do 437
Blood serum status in broilers fed with increasing concentracions of ochratoxin A
Autori Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Mirjana Dimitrijević i Vojislav Ilić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Mirjana Dimitrijević i Vojislav Ilić
Volumen 63
Broj 1
Strana od 77
Strana do 88
Parazitske bolesti mačaka na beogradskom području sa posebnim osvrtom na zoonoze
Autori Vladimir Lažetić, Tamara Ilić, Vojislav Ilić i Sanda Dimitrijević
Časopis ARHIV VETERINARSKE MEDICINE
Časopis ARHIV VETERINARSKE MEDICINE
Godina 2012
Autori Vladimir Lažetić, Tamara Ilić, Vojislav Ilić i Sanda Dimitrijević
Volumen 5
Broj 2
Strana od 53
Strana do 66
Morphological, Immunophenotypic and Clinical Characteristics of Dogs with Lymphocytic - Plasmacytic Duodenitis
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 62
Broj 4
Strana od 445
Strana do 454
The role of different iron preparations in the prevention of anemia in racing horses
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragiša Trailović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2007
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragiša Trailović i Dragan Đurđević
Volumen 57
Broj 4
Strana od 357
Strana do 368
Cutaneous basophil hypersensitivity reaction to phytohemagglutinin in repeat breeder cows
Autori Miodrag Lazarević, Aleksandar Milovanovic, Svetlana Milanović, Danijela Kirovski i Vojislav Ilić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2004
Autori Miodrag Lazarević, Aleksandar Milovanovic, Svetlana Milanović, Danijela Kirovski i Vojislav Ilić
Volumen 54
Broj 5-6
Strana od 337
Strana do 347
The influence of levamisole on clinical signs and histopathological changes in the brains of DA rats with experimentally induced autoimmune encephalomyelitis
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški i Nikola Popović
Časopis Folia veterinaria
Časopis Folia veterinaria
Godina 2001
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški i Nikola Popović
Volumen 45
Broj 4
Strana od 20
Strana do 23
Levamisole modulatates experimental autoimmune encephalomyelytis (EAE) in DA rats
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški, Nikola Popović i Dušan Kosec
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2001
Autori Vojislav Ilić, Miodrag Lazarević, Aleksandra Rauški, Nikola Popović i Dušan Kosec
Volumen 51
Broj 2-3
Strana od 89
Strana do 100

Radovi sa skupova

Maligna oboljenja kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik referata i kratkih sadržaja 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Strana od 352
Strana do 353
Maligna oboljenja pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa XXX seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2009
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Strana od 105
Strana do 115
Biopsija kostne srži kod pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Naučni skup 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2009
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Strana od 210
Strana do 211
Primena brzih testova u dijagnostici pojedinih oboljenja pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Radmila Resanović
Naučni skup 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 14. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2009
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Radmila Resanović
Strana od 212
Strana do 213
Parenteralna ishrana u kliničkoj praksi pasa i mačaka
Autori Milan Jovanović i Vojislav Ilić
Naučni skup 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, 13. godišnje savetovanje veterinara Republike Srpske/Bosna i Hercegovina
Godina 2008
Autori Milan Jovanović i Vojislav Ilić
Strana od 59
Strana do 61
Gojaznost mačaka: Neumereno unošenje hrane, pogrešna ishrana, ili nešto treće.
Autori Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja 18. Savetovanje veterinara Srbije, (sa međunarodnim učešćem).
Godina 2006
Autori Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 151
Strana do 161
Primena specijalnih dijeta u ishrani pasa obolelih od Diabetes Melitusa
Autori Vojislav Ilić, Milan Jovanović i Vanja Krstić
Naučni skup VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006
Publikacija Zbornok predavanja VIII Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria 2006 sa međunarodnim učešćem
Godina 2006
Autori Vojislav Ilić, Milan Jovanović i Vanja Krstić
Endoskopska dijagnostika stranog tela u želucu i duodenumu pasa - Prikaz slučaja
Autori Vanja Krstić, Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 17. Savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkoh sadržaja 17. Savetovanje veterinara Srbije (sa međunarodnim učešćem).
Godina 2005
Autori Vanja Krstić, Selma Filipović, Dragan Ristanović, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 214
Strana do 215
Prikaz dejstva različitih doza zračenja na hematološke parametre pacova soja Wistar
Autori Milan Jovanović, Milorad Mirilović, Dragan Đurđević i Vojislav Ilić
Naučni skup Clinica Veterinaria 2005, AGR 20416
Publikacija Proceedings Workshop Clinica Veterinaria, AGR 20416
Godina 2005
Autori Milan Jovanović, Milorad Mirilović, Dragan Đurđević i Vojislav Ilić
Strana od 355
Osnovi ultrazvučnog pregleda abdomena malih životinja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Milan Jovanović i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Milan Jovanović i Miloš Čalić
Strana od 88
Strana do 89
Radijacijske promene u perifernoj krvi pacova
Autori Milan Jovanović, Dragan Đurđević, Milorad Mirilović i Vojislav Ilić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Autori Milan Jovanović, Dragan Đurđević, Milorad Mirilović i Vojislav Ilić
Strana od 110
Osnovi endoskopske dijagnostike oboljenja digestivnog trakta pasa
Autori Vanja Krstić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Naučni skup 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja. 11. godišnje Savetovanje veterinara republike srpske
Godina 2005
Autori Vanja Krstić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić i Miloš Čalić
Strana od 113
Strana do 114
Megakariocitna leukemija pasa, prikaz slučaja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Ivana Vučićević i Dragan Ristanović
Naučni skup 17. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja – 17. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Ivana Vučićević i Dragan Ristanović
Mogućnost endoskopije u maloj praksi
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja 14. Savetovanje Veterinara Srbije
Godina 2002
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 237
Strana do 238
Imunološke osnove alergijskih oboljenja kože
Autori Miodrag Lazarević, Vojislav Ilić i Nikola Popović
Naučni skup IV savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2002
Autori Miodrag Lazarević, Vojislav Ilić i Nikola Popović
Strana od 1
Strana do 8
Endoskopska dijagnostika u gastroenterologiji pasa: metodološki pristup
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 227
Strana do 228
Neka imunomodulatorna svojstva levamizola
Autori Miodrag Lazarević i Vojislav Ilić
Naučni skup III savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica veterinaria
Publikacija Zbornik radova
Godina 2001
Autori Miodrag Lazarević i Vojislav Ilić
Strana od 91
Strana do 95
Research of the influence of some hematinics on the racing anaemia oh horcses
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović, Vojislav Ilić i Milorad Mirilović
Naučni skup MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY,
Publikacija MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCE - EURÓPSKA INTEGRÁCIOA VETERINÁRNYCCH LEKÁROV V PROBLEMTIKE CHORÔB MALÝCH ZVIERAT, HYDINY, KONÍ A HISTÓRIE VETERINÁRNEJ MEDICÍNY
Godina 2001
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović, Vojislav Ilić i Milorad Mirilović
Nervne forma štenećaka s posebnim osvrtom na patogenezu i terapiju
Autori Nenad Andrić, Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000,
Publikacija Zbornik radova drugog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja-Clinica veterinaria 2000
Godina 2000
Autori Nenad Andrić, Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 139
Strana do 144
Effects of the Phenobarbiton therapy with dogs with the presumed diagnosis of idiopathic epilepsy.
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Naučni skup WSAVA-FECAVA World Congress
Publikacija Scientific Proceedings WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
Godina 2000
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Strana od 525
The influence of chronic sound stress on broiler performances
Autori Dragan Žikić, Miodrag Lazarević, Gordana Ušćebrka i Vojislav Ilić
Naučni skup 2nd Regional Symposium - Young People and Multidisciplinary Research
Publikacija Proceedings
Godina 1999
Autori Dragan Žikić, Miodrag Lazarević, Gordana Ušćebrka i Vojislav Ilić
Strana od 95
Strana do 101
Efikasnost pojedinih hematinika u terapiji trkačke anemije konja
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Strana od 23
Pristup terapiji obolelih od epilepsije
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Strana od 29
Strana do 30
Osvrt na efikasnost pojedinih preparata gvožđa u preveniranju trkačke anemije kod sportskih konja
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Naučni skup VII kongresa veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Autori Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Dragan Đurđević i Dragiša Trailović
Strana od 529
Strana do 530
Patološko - fiziološke osnove pruritusa.
Autori Vojislav Ilić, Irena Stević-Lazarević, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Autori Vojislav Ilić, Irena Stević-Lazarević, Vanja Krstić i Milan Jovanović
Strana od 124
Strana do 126
Imunološke osnove zapaljenja kože
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Autori Vanja Krstić, Vojislav Ilić i Milan Jovanović
Strana od 126
Strana do 130
: Eutanazija u kliničkoj praksi.
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje“
Publikacija Zbornik radova simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1995
Autori Milan Jovanović, Vanja Krstić i Vojislav Ilić
Strana od 201
Strana do 203