Navigacija

prof. dr Biljana Radojičić

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Endocrine and metabolic profile in Holstein and red Holstein heifers during peripartal period
Autori Dragan Kasagić, Biljana Radojičić, Dragan Gvozdić, Milorad Mirilović i Dušan Matarugić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1106555K
Godina 2011
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 555
Strana do 565
DOI 10.2298/AVB1106555K
Komparativno ispitivanje efikasnosti eugenola i benzil-benzoata u terapiji šuge ovaca
Autori Milanka Jezdimirović, Nevenka Aleksić i Biljana Radojičić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2010
Volumen 64
Broj 3-4
Strana od 177
Strana do 185
Proizvodne bolesti visoko mlečnih krava
Autori Biljana Radojičić, Jovan Bojkovski, Branko Petrujkić, Radmila Marković i Dragan Šefer
Časopis BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL HUSBANDRY
Godina 2008
Volumen 24
Strana od 563
Strana do 575
Prilog poznavanju reproduktivnog i zdravstvenog statusa svinja intenzivnog odgoja
Autori Tihomir Petrujkić, Jovan Bojkovski, Biljana Radojičić i Branko Petrujkić
Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
Godina 2007
Volumen VII
Broj 1
Strana od 20
Strana do 29

Radovi sa skupova

Ispitivanje uticaja dodataka probiotika bioplus 2B u hranu za dojne krmače na proizvodne rezultate prasadi
Autori Tatjana Labus, Dragan Šefer, Biljana Radojičić, Mirko Markuš, Stamen Radulović i Radmila Marković
Naučni skup 22.Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2011
Strana od 161
Strana do 162
Recent aspects in diagnostics and therapy of upbringing diseases of pigs
Autori Jovan Bojkovski, Biljana Radojičić i Branko Petrujkić
Naučni skup 7th Clinica Veterinaria
Godina 2005
Strana od 251
Strana do 257
Aktuelna zdravstvena problematika ovaca i koza
Autori Zoran Kulišić, Bosiljka Đuričić i Biljana Radojičić
Naučni skup 4. savetovanje veterinara Republike Srpske
Publikacija Zbornik radova
Godina 1997
Strana od 195
Strana do 199