Navigacija

Nikola Popović

Redovni profesor

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 246
062/803 84 29

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
EGZOTIČNI LJUBIMCI
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač Naučna KMD
ISBN 978-86-6021-056-4
Godina 2002
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Tip knjige monografija
Broj strana 365
OSNOVI BIOLOGIJE, KLINIČKE PATOLOGIJE I TERAPIJE NEDOMESTIFIKOVANIH KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Izdavač GIK Ljubostinja, Trstenik
ISBN 86-7406-006-4
Godina 1999
Autori Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski, Nikola Popović i Todor Palić
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 256

Radovi u časopisima

Biochemical changes in the blood serum of dogs treated with phenobarbital
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006573A
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 573
Strana do 584
DOI 10.2298/AVB1006573A
The influence of bovine thyimic extract on the immune response in irradiated Wistar rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2009
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Danilo Vojvodić
Volumen 59
Broj 4
Strana od 331
Strana do 348
Lajšmanioza psa – prikaz slučaja
Autori Jelena Aleksić, Vladimir Kukolj i Nikola Popović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Autori Jelena Aleksić, Vladimir Kukolj i Nikola Popović
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 251
Strana do 257
The influence of thymic extract on hematological parameter values in irradiated rats
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2005
Autori Milan Jovanović, Miodrag Lazarević, Nikola Popović i Dragan Đurđević
Volumen 56
Broj 2-3
Strana od 137
Strana do 148

Radovi sa skupova

Značaj kućnih grinja u kliničkoj praksi malih životinja
Autori Jelena Francuski, Natalija Milčić Matić i Nikola Popović
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2010
Autori Jelena Francuski, Natalija Milčić Matić i Nikola Popović
Strana od 57
Strana do 58
Effects of the Phenobarbiton therapy with dogs with the presumed diagnosis of idiopathic epilepsy.
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Naučni skup WSAVA-FECAVA World Congress
Publikacija Scientific Proceedings WSAVA-FECAVA World Congress, Amsterdam
Godina 2000
Autori Nenad Andrić, Milan Jovanović, Vojislav Ilić, Vanja Krstić i Nikola Popović
Strana od 525
SPECIFIČNOSTI PRIMENE LEKOVA KOD KAVEZNIH PTICA
Autori Vitomir Ćupić, Todor Palić i Nikola Popović
Naučni skup 1. Savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja. Clinica veterinaria.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1999
Autori Vitomir Ćupić, Todor Palić i Nikola Popović
Trovanje pasa ”Kreozanom” - prikaz deset slučajeva
Autori Vanja Krstić, Nikola Popović, Snežana Voštinarov, Milan Jovanović i Milan Pejčić
Naučni skup I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Publikacija Zbornik plenarnih referata i kratkih sadržaja postera, I Jugoslovenski kongres veterinara male prakse
Godina 1997
Autori Vanja Krstić, Nikola Popović, Snežana Voštinarov, Milan Jovanović i Milan Pejčić
Strana od 169
Strana do 170
PROBLEMI DRŽANJA MAJMUNA KAO KUĆNIH LJUBIMACA
Autori Nikola Popović, Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski i Todor Palić
Naučni skup Prvi Jugoslovenski Kongres male prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1997
Autori Nikola Popović, Vitomir Ćupić, Dragan Kataranovski i Todor Palić