Navigacija

Jugoslav Vasić

Redovni profesor

Katedra za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
2684-154 i 3615-436 lokal 250,338,301

Naučno istraživački radovi

Knjige

Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

Manifestacije oboljenja zglobova domaćih mesojeda u rendgenskoj slici
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2014
Autori Mirjana Lazarević Macanović, Marko Mitrović, Nikola Krstić, Jugoslav Vasić, Jelena Francuski i Branislava Mitrović
Volumen 68
Broj 5-6
Strana od 349
Strana do 362
DOI 10.2298/VETGL 1406349L
Retrobulbar chondrosarcoma in a dog
Autori M. Ralić, Jugoslav Vasić, Milijan Jovanović i B. Cameron
Časopis Open Veterinary Journal
Časopis Open Veterinary Journal
Godina 2014
Autori M. Ralić, Jugoslav Vasić, Milijan Jovanović i B. Cameron
Volumen 4
Broj 1
Strana od 51
Strana do 55
Upotreba translacionog režnja i ortopedskog pomagala kod mačke sa povredom kičmenog stuba
Autori Stanko Božinović, Nebojša Pavlović, Dragoslav Božinović, Jugoslav Vasić, Darko Marinković i Slobodanka Vakanjac
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2001
Autori Stanko Božinović, Nebojša Pavlović, Dragoslav Božinović, Jugoslav Vasić, Darko Marinković i Slobodanka Vakanjac
Volumen 55
Broj 3-4
Strana od 191
Strana do 195

Radovi sa skupova

Naša iskustva u primeni monitora "Plethysmograph - Cardiotach" pri izvođenju operativnih zahvata na malim životinjama
Autori Milorad Tadić, Nebojša Štaljonić, Miodrag Lazarević i Jugoslav Vasić
Naučni skup IV simpozijum Male životinje i urbana sredina
Publikacija Zbornik referata
Godina 1984
Autori Milorad Tadić, Nebojša Štaljonić, Miodrag Lazarević i Jugoslav Vasić
Strana od 204
Strana do 206
Greške u dijagnostici i terapiji preloma kostiju ekstremiteta pasa
Autori Miodrag Lazarević, Nebojša Štaljonić, Milorad Tadić i Jugoslav Vasić
Naučni skup XIII seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik radova
Godina 1984
Autori Miodrag Lazarević, Nebojša Štaljonić, Milorad Tadić i Jugoslav Vasić
Strana od 391
Strana do 395