Navigacija

Predrag Stepanović

Docent

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 334
062/803 84 18

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Pi Pres
ISBN 978-86-6023-272-6
Godina 2013
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 180

Radovi u časopisima

Prevalence of endoparasitic infections of birds in zoo gardens in Serbia
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Bojan Gajić, Józef Özvegy, Predrag Stepanović, Katarina Nenadović i Sanda Dimitrijević
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2018-0015
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
Godina 2018
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Bojan Gajić, Józef Özvegy, Predrag Stepanović, Katarina Nenadović i Sanda Dimitrijević
Volumen 1
Broj 63
Strana od 134
Strana do 146
DOI 10.1515/ap-2018-0015
Red foxes (Vulpes vulpes) as reservoirs of respiratory capillariosis in Serbia
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Aleksandar Tasić, Predrag Stepanović, Sanda Dimitrijević, Katarina Radisavljević i Boban Đurić
Časopis J Vet Res
DOI 10.1515/jvetres-216-022
Časopis J Vet Res
Godina 2016
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Aleksandar Tasić, Predrag Stepanović, Sanda Dimitrijević, Katarina Radisavljević i Boban Đurić
Volumen 60
Strana od 153
Strana do 157
DOI 10.1515/jvetres-216-022
Serbia: Another endemic region for canine ocular thelaziosis
Autori Milan Hadži - Milić, Tamara Ilić, Predrag Stepanović, Jelena Đorđević i Sanda Dimitrijević
Časopis MEDYCYNA WETERYNARYJNA
DOI DOI: 10.21521/mw.5561
Časopis MEDYCYNA WETERYNARYJNA
Godina 2016
Autori Milan Hadži - Milić, Tamara Ilić, Predrag Stepanović, Jelena Đorđević i Sanda Dimitrijević
Volumen 9
Broj 72
Strana od 558
Strana do 563
DOI DOI: 10.21521/mw.5561
RESPIRATORNA KAPILARIOZA PASA I MAČAKA – KLINIČKI, PARAZITOLOŠKI I EPIDEMIOLOŠKI ZNAČAJ* DOG AND CAT RESPIRATORY CAPILARIASIS - CLINICAL, PARASITOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE
Autori Tamara Ilić, Maja Mandić, Predrag Stepanović i Sanda Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1506417I
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Autori Tamara Ilić, Maja Mandić, Predrag Stepanović i Sanda Dimitrijević
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 417
Strana do 428
DOI 10.2298/VETGL1506417I
Endoparasitic fauna of red foxes (Vulpes vulpes) and golden jackals (Canis aureus) in Serbia
Autori Predrag Stepanović
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2016-0051
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović
Volumen 61
Broj 2
Strana od 389
Strana do 396
DOI 10.1515/ap-2016-0051
Efficiency of modified therapeutic protocol in the treatment of some varieties of canine cardiovascular dirofilariasis
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić, Nikola Krstić i Sanda Dimitrijević
Časopis Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
DOI 10.1515/bvip-2015-0075
Časopis Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić, Nikola Krstić i Sanda Dimitrijević
Volumen 59
Broj 4
Strana od 505
Strana do 509
DOI 10.1515/bvip-2015-0075
HIPERTENZIJA KOD MESOJEDA SA BUBREŽNIM OBOLJENJIMA I SLABOŠĆU SRCA – PRAKTIČNI ASPEKTI
Autori Predrag Stepanović
Časopis Veterinary journal of republica srpska
Časopis Veterinary journal of republica srpska
Godina 2011
Autori Predrag Stepanović
Volumen XI
Broj 1
Strana od 90
Strana do 96
Acute phase response in Wistar rats after controlled hemorrhage.
Autori Predrag Stepanović, Živorad Malićević, Nenad Andrić i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2011
Autori Predrag Stepanović, Živorad Malićević, Nenad Andrić i Zorica Nikolovski-Stefanović
Volumen 61
Broj 4
Strana od 391
Strana do 403
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Biochemical changes in the blood serum of dogs treated with phenobarbital
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006573A
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 573
Strana do 584
DOI 10.2298/AVB1006573A
Effects of different commercial solutions in therapy of hypovolemia in dogs
Autori Predrag Stepanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL0504391S
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović
Volumen 59
Broj (3-4)
Strana od 391
Strana do 404
DOI 10.2298/VETGL0504391S
HIPERTENZIJA KOD PASA I MAČAKA: UZROCI I POSLEDICE, (HYPERTENSION IN DOGS AND CATS: CAUSES AND EFFECTS)
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL0502149S.
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Volumen 59
Broj (1-2)
Strana od 149
Strana do 154
DOI 10.2298/VETGL0502149S.

Radovi sa skupova

Prevalencija kardiovaskularne dirofilarioze pasa na području Beograda
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić i Sanda Dimitrijević
Naučni skup XVII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XVII Epizootiološki dani)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić i Sanda Dimitrijević
Strana od 123
Strana do 124
Epilepsija malih životinja-terapija i razlozi za nezadovoljavajući odgovor na terapiju
Autori Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Jelena Francuski
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
Autori Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Jelena Francuski
Strana od 350
Strana do 351
Oštećenja bubrega, kompleksnost nastanka i posledice
Autori Predrag Stepanović, Darko Marinković i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović, Darko Marinković i Zorica Nikolovski-Stefanović
Strana od 115
Strana do 115
Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeriuginosa i Proteus Spp. Izolovanih kod pasa i mačaka
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Strana od 237
Strana do 238
Osnovni principi terapije dijareje konja. Predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Godina 2001
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Strana od 133
Strana do 136
Uticaj fizičkog opterećenja na bilans tečnosti i elektrolita kod trkačkih konja
Autori Dragiša Trailović, Dragan Đurđević, Milan Jovanović, Predrag Stepanović i Veljko Savić
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Dragiša Trailović, Dragan Đurđević, Milan Jovanović, Predrag Stepanović i Veljko Savić
Strana od 56
Strana do 60
Pristup terapiji obolelih od epilepsije
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Strana od 29
Strana do 30
Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Strana od 31
Uticaj terapije dojnih kuja kortikisteroidima na jetru štenadi na sisi
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Strana od 32
Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Strana od 535
Strana do 536
Jonofor i njegova primena u lečenju hipovolemičnih stanja pasa i mačaka.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Strana od 84
Strana do 85
Dejstvo metoklopromida (Klometol - Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radov simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Strana od 33
Strana do 34