Navigacija

Predrag Stepanović

Docent

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 334
062/803 84 18

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Tip knjige ostalo
Broj strana 73
Praktikum iz opšte kliničke dijagnostike
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Izdavač Pi Pres
ISBN 978-86-6023-272-6
Godina 2013
Autori Predrag Stepanović, Ivan Vujanac, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Blagoje Dimitrijević
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 180

Radovi u časopisima

Prevalence of endoparasitic infections of birds in zoo gardens in Serbia
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Bojan Gajić, Józef Özvegy, Predrag Stepanović, Katarina Nenadović i Sanda Dimitrijević
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2018-0015
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
Godina 2018
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Bojan Gajić, Józef Özvegy, Predrag Stepanović, Katarina Nenadović i Sanda Dimitrijević
Volumen 1
Broj 63
Strana od 134
Strana do 146
DOI 10.1515/ap-2018-0015
Red foxes (Vulpes vulpes) as reservoirs of respiratory capillariosis in Serbia
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Aleksandar Tasić, Predrag Stepanović, Sanda Dimitrijević, Katarina Radisavljević i Boban Đurić
Časopis J Vet Res
DOI 10.1515/jvetres-216-022
Časopis J Vet Res
Godina 2016
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Aleksandar Tasić, Predrag Stepanović, Sanda Dimitrijević, Katarina Radisavljević i Boban Đurić
Volumen 60
Strana od 153
Strana do 157
DOI 10.1515/jvetres-216-022
Serbia: Another endemic region for canine ocular thelaziosis
Autori Milan Hadži - Milić, Tamara Ilić, Predrag Stepanović, Jelena Đorđević i Sanda Dimitrijević
Časopis MEDYCYNA WETERYNARYJNA
DOI DOI: 10.21521/mw.5561
Časopis MEDYCYNA WETERYNARYJNA
Godina 2016
Autori Milan Hadži - Milić, Tamara Ilić, Predrag Stepanović, Jelena Đorđević i Sanda Dimitrijević
Volumen 9
Broj 72
Strana od 558
Strana do 563
DOI DOI: 10.21521/mw.5561
Endoparasitic fauna of red foxes (Vulpes vulpes) and golden jackals (Canis aureus) in Serbia
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Tamaš Petrović, Vladimir Polaček, Bojan Ristić, Siniša Milić, Predrag Stepanović, Katarina Radisavljević i Sanda Dimitrijević
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2016-0051
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
Godina 2016
Autori Tamara Ilić, Žolt Bečkei, Tamaš Petrović, Vladimir Polaček, Bojan Ristić, Siniša Milić, Predrag Stepanović, Katarina Radisavljević i Sanda Dimitrijević
Volumen 61
Broj 2
Strana od 389
Strana do 396
DOI 10.1515/ap-2016-0051
RESPIRATORNA KAPILARIOZA PASA I MAČAKA – KLINIČKI, PARAZITOLOŠKI I EPIDEMIOLOŠKI ZNAČAJ* DOG AND CAT RESPIRATORY CAPILARIASIS - CLINICAL, PARASITOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE
Autori Tamara Ilić, Maja Mandić, Predrag Stepanović i Sanda Dimitrijević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1506417I
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Autori Tamara Ilić, Maja Mandić, Predrag Stepanović i Sanda Dimitrijević
Volumen 69
Broj 5-6
Strana od 417
Strana do 428
DOI 10.2298/VETGL1506417I
Endoparasitic fauna of red foxes (Vulpes vulpes) and golden jackals (Canis aureus) in Serbia
Autori Predrag Stepanović
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
DOI 10.1515/ap-2016-0051
Časopis ACTA PARASITOLOGICA
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović
Volumen 61
Broj 2
Strana od 389
Strana do 396
DOI 10.1515/ap-2016-0051
Efficiency of modified therapeutic protocol in the treatment of some varieties of canine cardiovascular dirofilariasis
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić, Nikola Krstić i Sanda Dimitrijević
Časopis Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
DOI 10.1515/bvip-2015-0075
Časopis Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić, Nikola Krstić i Sanda Dimitrijević
Volumen 59
Broj 4
Strana od 505
Strana do 509
DOI 10.1515/bvip-2015-0075
HIPERTENZIJA KOD MESOJEDA SA BUBREŽNIM OBOLJENJIMA I SLABOŠĆU SRCA – PRAKTIČNI ASPEKTI
Autori Predrag Stepanović
Časopis Veterinary journal of republica srpska
Časopis Veterinary journal of republica srpska
Godina 2011
Autori Predrag Stepanović
Volumen XI
Broj 1
Strana od 90
Strana do 96
Acute phase response in Wistar rats after controlled hemorrhage.
Autori Predrag Stepanović, Živorad Malićević, Nenad Andrić i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2011
Autori Predrag Stepanović, Živorad Malićević, Nenad Andrić i Zorica Nikolovski-Stefanović
Volumen 61
Broj 4
Strana od 391
Strana do 403
DOI DOI: 10.2298/AVB1104391S
Biochemical changes in the blood serum of dogs treated with phenobarbital
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB1006573A
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2010
Autori Nenad Andrić, Nikola Popović, Predrag Stepanović, Jelena Francuski i Dragan Đurđević
Volumen 60
Broj 5-6
Strana od 573
Strana do 584
DOI 10.2298/AVB1006573A
Effects of different commercial solutions in therapy of hypovolemia in dogs
Autori Predrag Stepanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL0504391S
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović
Volumen 59
Broj (3-4)
Strana od 391
Strana do 404
DOI 10.2298/VETGL0504391S
HIPERTENZIJA KOD PASA I MAČAKA: UZROCI I POSLEDICE, (HYPERTENSION IN DOGS AND CATS: CAUSES AND EFFECTS)
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL0502149S.
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović i Zorica Nikolovski-Stefanović
Volumen 59
Broj (1-2)
Strana od 149
Strana do 154
DOI 10.2298/VETGL0502149S.

Radovi sa skupova

Prevalencija kardiovaskularne dirofilarioze pasa na području Beograda
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić i Sanda Dimitrijević
Naučni skup XVII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XVII Epizootiološki dani)
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 2015
Autori Predrag Stepanović, Tamara Ilić i Sanda Dimitrijević
Strana od 123
Strana do 124
Epilepsija malih životinja-terapija i razlozi za nezadovoljavajući odgovor na terapiju
Autori Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Jelena Francuski
Naučni skup Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
Autori Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Jelena Francuski
Strana od 350
Strana do 351
Oštećenja bubrega, kompleksnost nastanka i posledice
Autori Predrag Stepanović, Darko Marinković i Zorica Nikolovski-Stefanović
Naučni skup 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 11. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
Godina 2005
Autori Predrag Stepanović, Darko Marinković i Zorica Nikolovski-Stefanović
Strana od 115
Strana do 115
Prevalencije rezistencije sojeva Pseudomonas aeriuginosa i Proteus Spp. Izolovanih kod pasa i mačaka
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Naučni skup Četvrto savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Publikacija Zbornik radova četvrtog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2002
Godina 2002
Autori Dejan Krnjaić, Dušan Mišić, Vanja Krstić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Ružica Ašanin
Strana od 237
Strana do 238
Osnovni principi terapije dijareje konja. Predavanje po pozivu
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Naučni skup Treće savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Publikacija Zbornik radova trećeg savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, sa međunarodnim učešćem - Clinica veterinaria 2001
Godina 2001
Autori Milan Jovanović, Dragiša Trailović i Predrag Stepanović
Strana od 133
Strana do 136
Uticaj fizičkog opterećenja na bilans tečnosti i elektrolita kod trkačkih konja
Autori Dragiša Trailović, Dragan Đurđević, Milan Jovanović, Predrag Stepanović i Veljko Savić
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Dragiša Trailović, Dragan Đurđević, Milan Jovanović, Predrag Stepanović i Veljko Savić
Strana od 56
Strana do 60
Pristup terapiji obolelih od epilepsije
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Vojislav Ilić i Predrag Stepanović
Strana od 29
Strana do 30
Kongenitalne anomalije kardiovaskularnog sistema pasa
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Godina 1999
Autori Vanja Krstić, Predrag Stepanović i Milan Jovanović
Strana od 31
Uticaj terapije dojnih kuja kortikisteroidima na jetru štenadi na sisi
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Naučni skup Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja, Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse.
Godina 1999
Autori Predrag Stepanović, Dragan Đurđević, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Milan Jovanović i Dragiša Trailović
Strana od 32
Veterinarski pregled konja pre trke: najčešći razlozi za isključivanje - brisanje konja iz trke na beogradskom hipodromu za poslednjih pet godina
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Naučni skup VII kongres veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik radova VII kongresa veterinara Jugoslavije
Godina 1998
Autori Milan Jovanović, Nenad Andrić, Dragiša Trailović, Predrag Stepanović i Vanja Krstić
Strana od 535
Strana do 536
Jonofor i njegova primena u lečenju hipovolemičnih stanja pasa i mačaka.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup 7. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova 7. savetovanja veterinara Srbije
Godina 1994
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Milutin Antić
Strana od 84
Strana do 85
Dejstvo metoklopromida (Klometol - Galenika) u lečenju gastrointestinalnih oboljenja pasa.
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Naučni skup Simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Publikacija Zbornik radov simpozijum “male životinje život i zdravlje”
Godina 1994
Autori Dragiša Trailović, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Dejan Knežević, Milan Jovanović i Milutin Antić
Strana od 33
Strana do 34