Navigacija

dr Zlatan Sinovec

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Mineralni sastav zelene mase i sijena područja Divčibara
Autori Milena Krstić, Radmila Marković, Dragan Šefer, Goce Cilev i Zlatan Sinovec
Časopis Krmiva
Godina 2008
Volumen 50
Broj 4
Strana od 197
Strana do 203
Efficacy of mineral and organic adsorbent in alleviating harmful effects of zearalenone on performance and health of pigs
Autori Ksenija Nešić, Radmila Resanović, Vladimir Nešić i Zlatan Sinovec
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Volumen 58
Broj 2-3
Strana od 211
Strana do 219
Mineral composition of the green mass and hay from Divčibare region
Autori Milena Krstić, Radmila Marković, Dragan Šefer i Zlatan Sinovec
Časopis Krmiva
Godina 2008
Volumen 50
Broj 4
Strana od 197
Strana do 203
Effects of selenium supplementation as sodium selenite or selenized yeast and different amounts of vitamin E on selenenium and vitamin E status of broilers
Autori Radmila Marković, Ivan Jovanović, Milan Baltić, Dragan Šefer, Branko Petrujkić i Zlatan Sinovec
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Volumen 58
Broj 4
Strana od 369
Strana do 380
Uticaj različitih aditiva u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i klanične parametre
Autori Vesna Tokić, Miodrag Lazarević, Zlatan Sinovec, Milan Baltić i Živan Jokić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2007
Volumen 61
Broj 5-6
Strana od 261
Strana do 278
The influence of different feed aditives to performances and immune response in broiler chicken
Autori Vesna Tokić, Miodrag Lazarević, Zlatan Sinovec i Aleksandar Tokić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0703217T
Godina 2007
Volumen 57
Broj 2-3
Strana od 217
Strana do 229
DOI 10.2298/AVB0703217T
Status proteina krvnog seruma brojlera tretiranih T-2 toksinom
Autori Dragan Šefer, Zlatan Sinovec i Radmila Marković
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1999
Volumen 49
Broj 2-3
Strana od 139
Strana do 148
Značaj gastrointestinalne mikroflore nepreživara
Autori Zlatan Sinovec, Radmila Marković, Nebojša Jovanović, Dragan Šefer i Jelena Nedeljković - Trailović
Časopis SAVREMENA POLJOPRIVREDA
Godina 1998
Volumen 48
Broj 1-2
Strana od 189
Strana do 192
Pregled krmnih smeša za ishranu živine
Autori Dragan Šefer, Nebojša Jovanović, Radmila Marković, Dejan Krnjaić, Jelena Nedeljković - Trailović i Zlatan Sinovec
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1998
Volumen 52
Broj 7-8
Strana od 425
Strana do 435
Uloga polisaharida u patogenezi oboljenja živine
Autori Radmila Marković, Dragan Šefer, Nebojša Jovanović i Zlatan Sinovec
Časopis Nauka u živinarstvu
Godina 1997
Volumen 2
Broj 1-2
Strana od 55
Strana do 63
Sadržaj holesterola u jajima
Autori Zlatan Sinovec i Radmila Marković
Časopis Nauka u živinarstvu
Godina 1996
Volumen 1
Broj 1-2
Strana od 97
Strana do 104
Status makroelemenata i lipida u krvnom serumu odlučene jagnjadi
Autori Zlatan Sinovec, Nemanja Ševković, Miroljub Damnjanović i Radmila Marković
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 1993
Volumen 47
Broj 6
Strana od 395
Strana do 399

Radovi sa skupova

Mineral composition of the green mass and hay from Divcibare region
Autori Milena Krstić, Radmila Marković, Dragan Šefer i Zlatan Sinovec
Naučni skup 15th International conference Krmiva
Godina 2008
Strana od 87
Strana do 87
Praktična primena enzima u ishrani nepreživara
Autori Radmila Marković, Radoslav Grujić, Branko Banovčanin i Zlatan Sinovec
Naučni skup XII Godišnje Savetovanje veterinara republike srpske-Zbornik
Godina 2006
Strana od 82
Strana do 82
Primena enzima u ishrani nepreživara
Autori Zlatan Sinovec, Radmila Marković i Dragan Šefer
Naučni skup XII godišnje savetovanje veterinara republike srpske-zbornik
Godina 2006
Strana od 68
Strana do 68
Uticaj različitih aditiva u ishrani brojlera na postvakcinalni NCD odgovor
Autori Vesna Tokić, Miodrag Lazarević, Zlatan Sinovec i Aleksandar Tokić
Naučni skup VIII savetovanje iz kliničke patologije i terapoje životinja
Publikacija Zbornik radova
Godina 2006
Strana od 160
Strana do 161
Influence of Bio-Mos on broiler performance and gut morphology
Autori Zlatan Sinovec, Radmila Marković, Dušan Gledić i Lode Nollet
Naučni skup Alltech's 21st Annual Symposium on Nutritional Biotechnologie in the Feed and Food Industry
Godina 2005
Kontaminacija smeša za ishranu svinja i živine plesnima i mikotoksinima
Autori Radmila Marković, Nebojša Jovanović, Dragan Šefer i Zlatan Sinovec
Naučni skup I Naučni skup-Mikologija, mikotoksikologija i mikoze
Godina 2005
Strana od 89
Strana do 95
Sadržaj pojedinih makroelemenata u zelenoj masi Divčibara
Autori Milena Krstić i Zlatan Sinovec
Naučni skup 43. savetovanje Srpskog hemijskog društva
Godina 2005
Strana od 35
Strana do 35
Status of cobalt in soil-plant-animal continuum
Autori Zlatan Sinovec, Milena Krstić i Radmila Resanović
Naučni skup 6th International Sheep Veterinary Congress
Godina 2005
Strana od 284
Strana do 285
Influence of Bio Mos on broilers performances and gut morphology
Autori Zlatan Sinovec, Radmila Marković i Dušan Gledić
Naučni skup 15th European Symposium on Poultry Nutrition-Proceedings
Godina 2005
Strana od 339
Strana do 341
Tradicionalna medicina u savremenom pristupu ishrani
Autori Nebojša Jovanović, Radmila Marković i Zlatan Sinovec
Naučni skup Clinica veterinaria-VI Međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije
Godina 2004
Strana od 90
Strana do 94
Mikroelementi vezani za ugljene hidrate i proizvodne karakteristike brojlera hibrida “Arbor Acre”
Autori Zlatan Sinovec i Miodrag Lazarević
Naučni skup XVI savetovanje agronoma, veterinara i tehnologa
Publikacija Zbornik naučnih radova
Godina 2002
Strana od 355
Strana do 362
Alternative biostimulators in broiler nutrition
Autori Zlatan Sinovec, Radmila Marković, Dejan Krnjaić i Risto Prodanov
Naučni skup VII Macedonian Poultry days
Godina 2000
Strana od 44
Strana do 45
Stimulatori rasta u ishrani-razvoj i perspektive
Autori Zlatan Sinovec, Nebojša Jovanović, Dragan Šefer, Jelena Nedeljković - Trailović i Radmila Marković
Naučni skup XXI seminar za inovacije znanja veterinaa-zbornik
Godina 1998
Strana od 169
Strana do 184
Nutritivna uloga probiotika u patogenezi oboljenja domaćih životinja
Autori Zlatan Sinovec, Nemanja Ševković i Radmila Marković
Naučni skup Unapređenje tehnologije proizvodnje stočne hrane- VII Simpozijum tehnologija stočne hrane
Godina 1997
Strana od 285
Strana do 291
Pregled hranljive vrednosti krmnih smeša za ishranu živine
Autori Nebojša Jovanović, Dragan Šefer, Jelena Nedeljković - Trailović, Radmila Marković i Zlatan Sinovec
Naučni skup X Savetovanje veterinara Srbije-Zbornik
Godina 1997
Strana od 439
Strana do 443
Kontaminacija krmnih smeša za ishranu živine mikotoksinima
Autori Dragan Šefer, Nebojša Jovanović, Jelena Nedeljković - Trailović, Radmila Marković i Zlatan Sinovec
Naučni skup X Savetovanje veterinara Srbije-Zbornik
Godina 1997
Strana od 427
Strana do 432
Kontaminacija krmnih smeša za ishranu živine bakterijama i plesnima
Autori Jelena Nedeljković - Trailović, Dragan Šefer, Nebojša Jovanović, Radmila Marković, Dejan Krnjaić i Zlatan Sinovec
Naučni skup X Savetovanje veterinara Srbije- Zbornik
Godina 1997
Strana od 433
Strana do 438
Hemijski sastav i hranljiva vrednost potpunih smeša za ishranu pasa
Autori Dragan Šefer, Jelena Nedeljković - Trailović, Nebojša Jovanović, Radmila Marković i Zlatan Sinovec
Naučni skup I jugoslovenski kongres veterinara male prakse-Zbornik plenarnih referata
Godina 1997
Strana od 166
Strana do 167
Uporedno ispitivanje efekta treninga i opterećenja na neke biohemijske parametre u krvi engleskog punokrvnjaka i jugoslovenskog kasača
Autori Miodrag Lazarević, Miroslav Damjanović, Dragiša Trailović, Ružica Didić i Zlatan Sinovec
Naučni skup XI savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiji u svaremenoj stočarskoj proizvodnji
Publikacija Zbornik kratkih sadržaj
Godina 1986
Strana od 136
Strana do 136
Uporedno ispitivanje efekta treninga i opterećenja na nivo nekih mikro i makroelemenata krvne plazme engleskog ponokrvnjaka i jugoslovenskog kasačavi
Autori Miroslav Damjanović, Zlatan Sinovec, Dragiša Trailović, Miodrag Lazarević i Ružica Didić
Naučni skup XI savetovanje o dijagnostici, profilaksi i terapiji u svaremenoj stočarskoj proizvodnji
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
Godina 1986
Strana od 137
Strana do 137