Navigacija

prof. dr Živojin Blaženčić

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Knjige

Krmno bilje
Autori Živojin Blaženčić i Svetlana Grdović
Izdavač Veterinarska komora Srbije
ISBN 86-82301-49-0
Godina 2003
Tip knjige udžbenik
Broj strana 222

Radovi u časopisima

Sisymbrium irio L. (Brassicaceae) - a new ruderal species in flora of Serbia
Autori Zoran Krivošej, Lidija Amidžić, Svetlana Grdović, Živojin Blaženčić i Predrag Lazarević
Časopis ZAŠTITA PRIRODE
Godina 2002
Broj 53/2
Strana od 63
Strana do 68

Radovi sa skupova

Prilog poznavanju mahovina rezervata "Zasavica"
Autori Svetlana Grdović i Živojin Blaženčić
Naučni skup Zasavica 2001
Godina 2001
Strana od 35
Strana do 41