Navigacija

Ivana Vučićević

Docent

Katedra za patološku morfologiju
2685 710 i 3615-436 lokal 321
062/886 82 31

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Association of the severity of lung lesions with carcass and meat quality in slaughter pigs
Autori Neđeljko Karabasil, Nikola Čobanović, Ivana Vučićević, Silvana Stajković, Žolt Bečkei, Petra Forgach i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
DOI 10.1556/004.2017.034
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
Godina 2017
Autori Neđeljko Karabasil, Nikola Čobanović, Ivana Vučićević, Silvana Stajković, Žolt Bečkei, Petra Forgach i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 65
Broj 3
Strana od 354
Strana do 365
DOI 10.1556/004.2017.034
Immunohistochemical Detection of Classical Swine Fewer Virus in Fetuses from Naturally-Infected Sows
Autori Vladimir Polaček, Biljana Božić, Jasna Prodanov-Radulović, Tamaš Petrović, Ivana Vučićević, Žolt Bečkei i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY
DOI 10.1016/j.jcpa.2016.1.154. ISSN:0021-9975
Časopis JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY
Godina 2017
Autori Vladimir Polaček, Biljana Božić, Jasna Prodanov-Radulović, Tamaš Petrović, Ivana Vučićević, Žolt Bečkei i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 156
Broj 1
Strana od 102
Strana do 102
DOI 10.1016/j.jcpa.2016.1.154. ISSN:0021-9975
Detection and analysis of new psittacine beak and feather disease virus (PBFDv) nucleotide sequences
Autori Miloš Vučićević, Ivana Vučićević, Darko Davitkov, Dajana Davitkov, Jevrosima Stevanovic, Radmila Resanović i Zoran Stanimirović
Časopis JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY
DOI 10.12681/jhvms.16070
Časopis JOURNAL OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY
Godina 2017
Autori Miloš Vučićević, Ivana Vučićević, Darko Davitkov, Dajana Davitkov, Jevrosima Stevanovic, Radmila Resanović i Zoran Stanimirović
Volumen 68
Broj 4
Strana od 653
Strana do 660
DOI 10.12681/jhvms.16070
Histological and immunohistochemical characteristics of cerebral amyloid angiopathy in elderly dogs
Autori Slađan Nešić, Vladimir Kukolj, Darko Marinković, Ivana Vučićević i Milijan Jovanović
Časopis VETERINARY QUARTERLY
DOI 10.1080/01652176.2016.1235301
Časopis VETERINARY QUARTERLY
Godina 2016
Autori Slađan Nešić, Vladimir Kukolj, Darko Marinković, Ivana Vučićević i Milijan Jovanović
Strana od 1
Strana do 7
DOI 10.1080/01652176.2016.1235301
Gastric dilatation and volvulus in Brown bear (Ursus arctos)
Autori Darko Marinković, Jozsef Ozvegy, Milan Aničić, Ivana Vučićević, Slađan Nešić i Vladimir Kukolj
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2016
Autori Darko Marinković, Jozsef Ozvegy, Milan Aničić, Ivana Vučićević, Slađan Nešić i Vladimir Kukolj
Volumen 66
Broj 3
Strana od 422
Strana do 428
KIT receptor expression in canine cutaneous mast cell tumors (CMCTs) without c-kit mutation
Autori Ivana Vučićević, Darko Marinković, Vladimir Kukolj, Miloš Vučićević, Milorad Mirilović, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2016
Autori Ivana Vučićević, Darko Marinković, Vladimir Kukolj, Miloš Vučićević, Milorad Mirilović, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 66
Broj 2
Strana od 222
Strana do 233
Morphological features and KIT receptor expression in canine cutaneous mast cell tumor and systemic mastocytosis
Autori Darko Marinković, Natalija Milčić-Matić, Milan Jovanović, Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2015
Autori Darko Marinković, Natalija Milčić-Matić, Milan Jovanović, Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Milan Aničić i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 65
Broj 2
Strana od 226
Strana do 237
Effect of feeding a commercial ammonia binding product De-OdoraseTM on broiler chicken performances
Autori Miodrag Lazarević, Radmila Resanović, Ivana Vučićević, Andy Kocher i Colm Moran
Časopis Journal of Applied Animal Nutrition
DOI 10.1017/jan.2014.1
Časopis Journal of Applied Animal Nutrition
Godina 2014
Autori Miodrag Lazarević, Radmila Resanović, Ivana Vučićević, Andy Kocher i Colm Moran
Volumen 2
Broj e 8
Strana od 1
Strana do 6
DOI 10.1017/jan.2014.1
Morfologija, gradacija i učestalost mastocitoma kod pasa
Autori Oliver Stevanović, Damjan Radoja, Ivana Vučićević, Darko Marinković i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2013
Autori Oliver Stevanović, Damjan Radoja, Ivana Vučićević, Darko Marinković i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 67
Broj 3-4
Strana od 153
Strana do 162
Markeri značajni za prognozu i terapiju tumora pasa
Autori Sanja Aleksić-Kovačević, Darko Marinković i Ivana Vučićević
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske (Veterinary Journal of Republic of Srpska)
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske (Veterinary Journal of Republic of Srpska)
Godina 2012
Autori Sanja Aleksić-Kovačević, Darko Marinković i Ivana Vučićević
Volumen 12
Broj 1
Strana od 34
Strana do 38
Morphological, Immunophenotypic and Clinical Characteristics of Dogs with Lymphocytic - Plasmacytic Duodenitis
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 62
Broj 4
Strana od 445
Strana do 454
Salmoneloza u živinarstvu u svetlu uvođenja vakcinacije
Autori Radmila Resanović, Zoran Rašić, Branislav Kureljušić i Ivana Vučićević
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Autori Radmila Resanović, Zoran Rašić, Branislav Kureljušić i Ivana Vučićević
Volumen 63
Broj 3-4
Strana od 215
Strana do 227
Uticaj dugotrajne primene zeolita na zdravstveno stanje pasa
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2008
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Volumen 62
Broj 3-4
Strana od 189
Strana do 197

Radovi sa skupova

Principi i tehnike u hirurškoj patologiji: kako uzorkovati adekvatan materijal
Autori Vladimir Kukolj, Slađan Nešić i Ivana Vučićević
Naučni skup 36. Seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa 36. seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2015
Autori Vladimir Kukolj, Slađan Nešić i Ivana Vučićević
Strana od 91
Strana do 97
Expression of CD3, CD79 and PCNA on tumor cells in Marek’s disease
Autori Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Vladimir Kukolj i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup Days of veterinary medicine 2014
Publikacija Macedonian Veterinary Review
Godina 2014
Autori Ivana Vučićević, Slađan Nešić, Vladimir Kukolj i Sanja Aleksić-Kovačević
Strana od 56
Expression of CD117 and c-kit mutations in canine cutaneous mast cell tumors
Autori Ivana Vučićević, Miloš Vučićević, Zoran Stanimirović, Jevrosima Stevanović i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup 31st Meeting of the European Society of Veterinary Pathology
Publikacija Proceedings the 31st meeting ESVP
Godina 2013
Autori Ivana Vučićević, Miloš Vučićević, Zoran Stanimirović, Jevrosima Stevanović i Sanja Aleksić-Kovačević
Strana od 144
Strana do 144
Mesenchymal gastrointestinal tumors in cats
Autori Slađan Nešić, Ivana Vučićević, Vladimir Kukolj i Milijan Jovanović
Naučni skup The 31st meeting ESVP-ECVP
Publikacija Proceedings the 31st meeting ESVP-ECVP
Godina 2013
Autori Slađan Nešić, Ivana Vučićević, Vladimir Kukolj i Milijan Jovanović
Strana od 145
Diferencijalna dijagnostika mastocitoma i histiocitoma pasa
Autori Ivana Vučićević, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Naučni skup 14. kongres udruženja patologa i citologa Srbije sa medjunarodnim učešćem
Publikacija Materia Medica
Godina 2012
Autori Ivana Vučićević, Slađan Nešić i Sanja Aleksić-Kovačević
Strana od 647
Markeri značajni za prognozu i terapiju tumora pasa
Autori Sanja Aleksić-Kovačević, Darko Marinković i Ivana Vučićević
Naučni skup 17. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja - 17. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) sa međunarodnim učešćem
Godina 2012
Autori Sanja Aleksić-Kovačević, Darko Marinković i Ivana Vučićević
Strana od 77
Strana do 78
Postupak uzimanja i slanja materijala za dijagnostiku transmisivnih spongiformnih encefalopatija
Autori Vladimir Kukolj, Ivana Vučićević, Vladimir Atanacković i Slađan Nešić
Naučni skup 33. Seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornik predavanja sa 33. seminara za inovacije znanja veterinara
Godina 2012
Autori Vladimir Kukolj, Ivana Vučićević, Vladimir Atanacković i Slađan Nešić
Strana od 101
Strana do 110
Infektivni bronhitis
Autori Miloš Vučićević i Ivana Vučićević
Naučni skup xx regionalno savetovanje živinara
Publikacija Zbornik predavanja XX regionalnog savetovanja živinara
Godina 2011
Autori Miloš Vučićević i Ivana Vučićević
Strana od 63
Strana do 72
Ispitivanje uticaja zeolita/klinoptilolita na nivo ureje i kreatinina i u prifernoj krvi pasa
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Marijana Kiricojević i Miloš Vučićević
Naučni skup Deseto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova desetog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Godina 2008
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Marijana Kiricojević i Miloš Vučićević
Strana od 209
Strana do 2011
Ispitivanje uticaja zeolita/klinoptilolita na nivo ukupnog holesterola i žučnih kiselina u prifernoj krvi pasa
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Naučni skup 20. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja – 20. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2008
Autori Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Horea Šamanc i Milan Adamović
Strana od 270
Strana do 271
Uticaj peroralnog tretmana zeolitom na resorpciju masti kod pasa
Autori Ivana Vučićević
Naučni skup Deveto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova devetog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Godina 2007
Autori Ivana Vučićević
Cases of Poisoning in our clinical practice
Autori Ivana Vučićević i Milan Jovanović
Naučni skup 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Publikacija Proceedings, poster presentations, 31st World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 12th European Congress-FECAVA, 14th Czech Small Animal Veterinary Association Congress-CSAWA
Godina 2006
Autori Ivana Vučićević i Milan Jovanović
Strana od 890
Trovanje razređivačem: prikaz slučaja
Autori Milica Cilerdžić i Ivana Vučićević
Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova osmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Godina 2006
Autori Milica Cilerdžić i Ivana Vučićević
Trovanje naftalenom
Autori Ivana Vučićević i Marina Đenić
Naučni skup 12. godišnje savjetovanje veterinara Republike srpske
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja 12. godišnjeg savjetovanja veterinara Republike srpske
Godina 2006
Autori Ivana Vučićević i Marina Đenić
Strana od 84
Strana do 85
Primena zeolita / klinoptilolita kod novorođene ždrebadi
Autori Ivana Vučićević i Dragiša Trailović
Naučni skup Sedmo međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Publikacija Zbornik radova sedmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja Clinica Veterinaria
Godina 2005
Autori Ivana Vučićević i Dragiša Trailović
Megakariocitna leukemija pasa, prikaz slučaja
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Ivana Vučićević i Dragan Ristanović
Naučni skup 17. savetovanje veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja – 17. savetovanje veterinara Srbije
Godina 2005
Autori Vojislav Ilić, Vanja Krstić, Ivana Vučićević i Dragan Ristanović