Navigacija

Stefan Đoković

Asistent

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 267

Naučno istraživački radovi

Knjige

Dijagnostika i terapija oboljenja konja
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević - Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Izdavač Naučna KMD Beograd
ISBN 978-86-6021-020-5.
Godina 2009
Autori Dragiša Trailović, Marjan Kosec, Nikola Krstić, Branislav Prokić, Ramiz Ćutuk, Tihomir Petrujkić, Vanja Krstić, Silvestra Kobal, Vera Savić-Stevanović, Jugoslav Vasić, Miomir Kovač, Ružica Trailović, Ljubica Spasojević Kosić, Milan Jovanović, Mirjana Lazarević - Macanović, Nenad Andrić, Dragiša Urošević i Stefan Đoković
Tip knjige udžbenik
Broj strana 430

Radovi u časopisima

Fatal diarrhoea due to Eimeria leuckarti in a horse
Autori Darko Marinković, Slađan Nešić, Sofija Katić - Radivojević i Stefan Đoković
Časopis Journal of Comparative Pathology
Časopis Journal of Comparative Pathology
Godina 2012
Autori Darko Marinković, Slađan Nešić, Sofija Katić - Radivojević i Stefan Đoković
Volumen 148
Broj 1
Strana od 81
Strana do 81

Radovi sa skupova

Fatal diarrhea due to Eimeria leuckarti in a horse
Autori Darko Marinković, Slađan Nešić, Sofija Katić - Radivojević i Stefan Đoković
Naučni skup The 30th meeting ESVP
Publikacija Proceedings the 30th meeting ESVP
Godina 2012
Autori Darko Marinković, Slađan Nešić, Sofija Katić - Radivojević i Stefan Đoković
Dijagnostika i terapija količnih bolesti konja
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Naučni skup 15. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2012"
Publikacija Zbornik radova - 15. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2012"
Godina 2012
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Strana od 103
Strana do 105
Proksimalni enteritis: etiopatogeneza, dijagnoza i terapija
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Naučni skup 14. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2011"
Publikacija Zbornik radova - 14. regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja "Clinica veterinaria 2011"
Godina 2012
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Strana od 35
Strana do 38
Osnovne procedure u dijagnostici i terapiji količnih bolesti konja: odgovornost veterinara i tehničara
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Naučni skup 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Publikacija Zbornih predavanja - 29. seminar za inovacije znanja veterinara
Godina 2008
Autori Dragiša Trailović, Darko Marinković i Stefan Đoković
Strana od 79
Strana do 96