Navigacija

doc. dr Ivana Nešić

docent

Katedra za anatomiju
062/886 82 35

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Božičković, Gordana Ušćebrka, Olivera Lozanče, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Ivana Nešić
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
Godina 2018
Volumen 66
Broj 2
Strana od 165
Strana do 176
Skull bone anatomy of the young common hippopotamus (Hippopotamus amphibius)
Autori Zoran Zorić, Olivera Lozanče, Darko Marinković, Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Natalija Demus i Milena Đorđević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2018
Volumen 68
Broj 3
Strana od 239
Strana do 250
Anatomical and histological characteristics of the lungs in the ground squirrel (Spermophilus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Božičković, Gordana Ušćebrka, Olivera Lozanče, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Ivana Nešić
Časopis ACTA VETERINARIA HUNGARICA
Godina 2018
Volumen 66
Broj 2
Strana od 165
Strana do 176
Uporedne karakteristike potkolenih kostiju (Ossa cruris) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti
Autori Ivana Nešić, Zdenka Blagojević, Ivana Božičković, Drago Nedić, Spomenka Đurić, Milena Đorđević i Alekdsandra Nikolić
Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
DOI 10.7251/VETJ1701056N
Godina 2017
Volumen XVII
Broj 1
Strana od 56
Strana do 66
DOI 10.7251/VETJ1701056N
Comparisson of m. semitendinosus morphometrz and structure in gilts and barrows at market age
Autori Ivana Božičković, Duško Vitorović, Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Slavoljub Jović, Marija Zdravković i Zlata Brkić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2016
Volumen 66
Broj 3
Strana od 132
Strana do 137
Vaskularizacija bubrega kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Zlata Brkić, Marija Zdravković, Milena Đorđević, Slavoljub Jović, Zoran Zorić i Dejana Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 31
Strana do 40
Histological and histochemical properties of m. semitendinosus in german landrace pigs at birth and market weight.
Autori Ivana Adamović, Duško Vitorović, Miloš Blagojević, Ivana Nešić i Zlata Brkić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Volumen 64
Broj 3
Strana od 319
Strana do 326
The common iliac artery in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Volumen 63
Broj 4
Strana od 463
Strana do 470
The arterial vascularization of the amygdala in dogs.
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Dmitar Drekić, Vitomir Ranković, Dejan Stefanović i Mirko Kerkez
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2008
Volumen 58
Broj 5-6
Strana od 555
Strana do 562
Evaluation of the genotoxic effects of thyroxine using in vivo cytogenetic test on Swiss albino mice
Autori Ninoslav Đelić, Ivana Nešić, Zoran Stanimirović i Slobodan Jovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0706487D
Godina 2007
Volumen 57
Broj 5-6
Strana od 487
Strana do 495
DOI 10.2298/AVB0706487D

Radovi sa skupova

Jetrene vene (vv. hepaticae seu vv. revehentes) kod evropske tekunice (Spermophilus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Drago Nedić, Marija Zdravković i Borislav Tošković
Naučni skup 23. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2018
Poređenje anatomskih karakteristika želuca svaštojeda, mesojeda i biljojeda
Autori Milena Đorđević, Zoran Zorić, Milan Aksić, Ivana Nešić, Olivera Lozanče i Miloš Blagojević
Naučni skup VI Kongres anatomskog društva
Godina 2018
Vene organa i zidova karlične duplje kod tekunice (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Marija Zdravković, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Borislav Tošković i Norbert Hos
Naučni skup 28. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2017
V.iliaca interna kod tekunice (Cilellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Zoran Zorić, Ivana Božičković, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
Naučni skup 27. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2016
A. temporalis superficialis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Bogomir Bolka Prokić, Zoran Zorić i Milena Đorđević
Naučni skup 21.godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2016
Truncus pudendoepigasricus kod tekunice (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Slobodanka Vakanjac, Miloš Pavlović, Ivana Nešić, Ivana Adamović i Marija Zdravković
Naučni skup 26. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2015
A. lienalis kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Dejana Ćupić
Naučni skup 20. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2015
Spoljašnji izgled srca kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Marija Zdravković, Duško Vitorović, Ivana Adamović i Ivana Nešić
Naučni skup 20. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2015
A. mesenterica cranialis kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Marija Zdravković, Ivana Nešić i Ivana Adamović
Naučni skup 20. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2015
Influence of phytoestrogens on skeletal muscle structure.
Autori Ivana Adamović, Duško Vitorović, Miloš Blagojević i Ivana Nešić
Naučni skup International Symposium on Animal Science
Godina 2014
A. renalis kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
A. poplitea kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Slavoljub Jović i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
V. jugularis externa kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Nešić i Ivana Adamović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Pluća pacova (Rattus norvegicus).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Luk aorte kod nekih eksperimentalnih životinja.
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
A. cerebri rostralis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Nešić i Ivana Adamović
Naučni skup 18. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2013
A. brachialis superficialis kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 18. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2013
Aa. intercostales dorsales kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 23. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2012
A. coronaria dextra kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethiops sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Marko Nadaškić
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2012
Morfološke karakteristike srce kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 17. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2012
V. cordis magna kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 22. Savetovanje veterinara Republike Srbije
Godina 2011
A. thoracica interna kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 16. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2011
A. broncho-esophagea sinistra kod slepog kučeta (Spalax leucodon)-
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić i Verica Mrvić
Naučni skup 21. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2010
V. azygos dextra kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
Srčane vene kod slepog kučeta (Spalax leucodon)
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
A. thoracica interna kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Verica Mrvić i Ivana Nešić
Naučni skup 15. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2010
A. pudenda interna kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Ivana Nešić, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Radojica Đoković
Naučni skup 8. Kongres veterinara Srbije
Godina 2009
A. mediana kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Zdenka Blagojević, Miloš Blagojević, Dmitar Drekić, Verica Mrvić, Ivana Nešić i Zoran Zorić
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
A. lienalis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Gorana Radisavljević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
Uticaj humanog horiogonadotropina na neurone nukleusa medijalisa amigdale kod ženki pacova višekratko tretiranih u vreme polne zrelosti.
Autori Zoran Zorić, Dmitar Drekić, Miloš Blagojević i Ivana Nešić
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
Određivanje vrsta životinje na osnovu morfoloških razlika kostiju.
Autori Zora Nikolić, Miloš Blagojević, Radojica Đoković i Ivana Nešić
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
A. sacralis mediana u slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Marko Nadaškić, Slobodan Perić, Verica Mrvić i Zdenka Blagojević
Naučni skup 20. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2008
A. renalis slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Miloš Blagojević, Zdenka Blagojević, Dmitar Drekić, Zora Nikolić, Verica Mrvić, Zoran Zorić i Ivana Nešić
Naučni skup 18. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2006