Navigacija

Radoslava Savić-Radovanović

Docent

Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla
2685-653 i 3615-436 lokal 236
062/803 84 16

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Enterotoxin production and antimicrobial susceptibility in Staphylococci isolated from traditional raw milk cheeses in Serbia
Autori Snezana Bulajic, Svetlana Colovic, Dusan Misic, Jasna Djordjevic, Radoslava Savic-Radovanovic, Jelena Asanin i Tijana Ledina
Časopis JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH: PART B, PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Časopis JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH: PART B, PESTICIDES, FOOD CONTAMINANTS, AND AGRICULTURAL WASTES
Godina 2017
Autori Snezana Bulajic, Svetlana Colovic, Dusan Misic, Jasna Djordjevic, Radoslava Savic-Radovanovic, Jelena Asanin i Tijana Ledina
Volumen 52
Broj 12
Strana od 864
Strana do 870
DOI DOI: 10.1080/03601234.2017.1361764
Behavior of Salmonella typhimurium in pork minced meat and pork skin at different storage temperatures.
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Nataša Pavlićević, Jasna Kureljušić, Spomenka Đurić, Ivan Sočo i Radoslava Savić-Radovanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Neđeljko Karabasil, Vlado Teodorović, Mirjana Dimitrijević, Nataša Pavlićević, Jasna Kureljušić, Spomenka Đurić, Ivan Sočo i Radoslava Savić-Radovanović
Volumen 63
Broj 5-6
Strana od 655
Strana do 663

Radovi sa skupova

Da li prisustvo meticilin rezistentnih stafilokoka u hrani predstavlja razlog za brigu?
Autori Snežana Bulajić, Vera Katić, Tijana Ledina i Radoslava Savić-Radovanović
Naučni skup 27. Savetovanja veterinara Srbije
Publikacija Zbornik radova i kratkih sadržaja
Godina 2016
Autori Snežana Bulajić, Vera Katić, Tijana Ledina i Radoslava Savić-Radovanović
Strana od 50
Strana do 67