Navigacija

Milena Đorđević

Docent

Katedra za anatomiju
3615-436 lokal 319
062/803 96 87

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Vaskularizacija bubrega kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Zlata Brkić, Marija Zdravković, Milena Đorđević, Slavoljub Jović, Zoran Zorić i Dejana Ćupić
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2015
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Zlata Brkić, Marija Zdravković, Milena Đorđević, Slavoljub Jović, Zoran Zorić i Dejana Ćupić
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 31
Strana do 40
The common iliac artery in the ground squirrel (Citellus citellus)
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2013
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Ninoslav Đelić, Slavoljub Jović, Milena Đorđević i Vera Savić-Stevanović
Volumen 63
Broj 4
Strana od 463
Strana do 470
Morphological, Immunophenotypic and Clinical Characteristics of Dogs with Lymphocytic - Plasmacytic Duodenitis
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2012
Autori Milena Đorđević, Vanja Krstić, Nikola Krstić, Maja Vasiljević, Vojislav Ilić, Ivana Vučićević i Sanja Aleksić-Kovačević
Volumen 62
Broj 4
Strana od 445
Strana do 454
Histopatološka procena najčešćih oboljenja jetre kod mačaka
Autori Branislav Kureljušić, Darko Marinković, Jelena Obadović, Milena Đorđević i Vladimir Kukolj
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2009
Autori Branislav Kureljušić, Darko Marinković, Jelena Obadović, Milena Đorđević i Vladimir Kukolj
Volumen 63
Broj 1-2
Strana od 103
Strana do 112

Radovi sa skupova

A. lienalis kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Dejana Ćupić
Naučni skup 20. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2015
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Dejana Ćupić
A. renalis kod tekunice (Citellus citellus).
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Autori Miloš Blagojević, Duško Vitorović, Ivana Adamović, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Zdenka Blagojević
A. poplitea kod slepog kučeta (Spalax leucodon).
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Slavoljub Jović i Zdenka Blagojević
Naučni skup 25. Savetovanje veterinara Srbije
Godina 2014
Autori Ivana Nešić, Miloš Blagojević, Zoran Zorić, Milena Đorđević, Slavoljub Jović i Zdenka Blagojević
Pluća pacova (Rattus norvegicus).
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Milena Đorđević, Zoran Zorić i Slavoljub Jović
Luk aorte kod nekih eksperimentalnih životinja.
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Slavoljub Jović
Naučni skup 19. godišnje Savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske
Godina 2014
Autori Miloš Blagojević, Ivana Nešić, Zoran Zorić, Milena Đorđević i Slavoljub Jović
Examination of neurons and glial cells of external and internal pyramidal layer in cortex parietalis of rats both genders in neonatal period treated with estrogen
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Naučni skup 13th Serbian congress of farmacologists and 3rd Serbian congress of clinical pharmacology with international participation
Godina 2011
Autori Zoran Zorić, Slavoljub Jović, Bojana Petrović, Milena Đorđević, Svetlana Cvijanović i Dmitar Drekić
Strana od 178
Strana do 179
A. lienalis kod malog zelenog majmuna (Cercopithecus aethios sabeus).
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Gorana Radisavljević
Naučni skup 14. godišnje Savjetovanje veterinara Republike Srpske
Godina 2009
Autori Miloš Blagojević, Verica Mrvić, Zoran Zorić, Ivana Nešić, Milena Đorđević i Gorana Radisavljević