Navigacija

Danica Bogunović

Asistent

Katedra za parazitologiju
3615-436 lokal 231
062/803 97 06

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Seroprevalence of cat leptospirosis in Belgrade (Serbia)
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Volumen 64
Broj 4
Strana od 510
Strana do 518
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Canine and feline thelaziosis caused by Thelazia callipaeda in Serbia
Autori Bojan Gajić, Danica Bogunović, Jevrosima Stevanović, Zoran Kulišić, Predrag Simeunović i Zoran Stanimirović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2014-0042
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Autori Bojan Gajić, Danica Bogunović, Jevrosima Stevanović, Zoran Kulišić, Predrag Simeunović i Zoran Stanimirović
Volumen 64
Broj 4
Strana od 447
Strana do 455
DOI 10.2478/acve-2014-0042