Navigacija

Darko Davitkov

Asistent

Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači
3611-810 i 3615-436 lokal 334
062/803 66 87

Naučno istraživački radovi

Knjige

Radna sveska za bolesti malih životinja
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Beograd, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, 11000 Beograd, Bul Oslobođenja 18
ISBN 978-86-81043-91-2
Godina 2015
Autori Nikola Popović, Dragiša Trailović, Vanja Krstić, Nenad Andrić, Predrag Stepanović, Milan Jovanović i Darko Davitkov
Tip knjige ostalo
Broj strana 73

Radovi u časopisima

Oxidative stress and DNA damage in horses naturally infected with Theileria equi
Autori Milena Radaković, Darko Davitkov, Sunčica Borozan, Srđan Stojanović, Jevrosima Stevanovic, Vanja Krstić i Zoran Stanimirović
Časopis THE VETERINARY JOURNAL
DOI 10.1016/j.tvjl.2016.10.003
Časopis THE VETERINARY JOURNAL
Godina 2016
Autori Milena Radaković, Darko Davitkov, Sunčica Borozan, Srđan Stojanović, Jevrosima Stevanovic, Vanja Krstić i Zoran Stanimirović
Volumen 217
Strana od 112
Strana do 118
DOI 10.1016/j.tvjl.2016.10.003
Molekularna detekcija i ispitivanje zastupljenosti uzročnika dirofilarioze pasa na teritoriji grada Beograda
Autori Dajana Davitkov, Darko Davitkov, Miloš Vučićević, Vladimir Nešić, Uroš Glavinić, Jevrosima Stevanović i Zoran Stanimirović
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
DOI 10.2298/VETGL1604089D
Časopis VETERINARSKI GLASNIK
Godina 2016
Autori Dajana Davitkov, Darko Davitkov, Miloš Vučićević, Vladimir Nešić, Uroš Glavinić, Jevrosima Stevanović i Zoran Stanimirović
Volumen 70
Broj 3-4
Strana od 89
Strana do 98
DOI 10.2298/VETGL1604089D

Radovi sa skupova

POJEDINE VEKTORSKI PRENOSIVE BOLESTI PASA I MAČAKA – PREPORUKE ZA DIJAGNOSTIKU; ZNAČAJ PREGLEDA KRVNOG RAZMAZA
Autori Milica Kovačević - Filipović, Jelena Francuski Andrić, Darko Davitkov, Anja Ilić Božović i Zorana Milanović
Naučni skup Clinica veterinaria
Godina 2017
Autori Milica Kovačević - Filipović, Jelena Francuski Andrić, Darko Davitkov, Anja Ilić Božović i Zorana Milanović
Strana od 45
Strana do 46