Navigacija

Nataša Stević

Asistent

Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela
2685 080 i 3615-436 lokal 248
062/803 66 79

Naučno istraživački radovi

Radovi u časopisima

Seroprevalence of cat leptospirosis in Belgrade (Serbia)
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2478/acve-2014-0047
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 2014
Autori Sonja Obrenović, Sonja Radojičić, Nataša Stević, Danica Bogunović, Slobodanka Vakanjac i Miroslav Valčić
Volumen 64
Broj 4
Strana od 510
Strana do 518
DOI 10.2478/acve-2014-0047