Navigacija

Konkursi za studente

9. februar 2021. godine

Erasmus+ konkurs za studente integrisanih studija, SGGW, Varšava, Poljska, 2021/22

Erasmus+ konkurs za studente doktorskih studija, Beč, Austrija, 2021/22

Erasmus+ konkurs za studente doktorskih studija, Ljubljana, Slovenija, 2021/22Erasmus+ konkurs za studente, Budimpešta, Mađarska

Erasmus+ konkurs za studente, Varšava, Poljska

Erasmus + Konkurs za studente i doktorande, Zagreb, Hrvatska

Erasmus+ Konkurs za studente, Ljubljana, Slovenija

Erasmus+ konkurs za doktorande, Beč, Austrija, 2020.

Konkurs  Erasmus+ za studente, Napulj, 2019/20

Erasmus+konkurs za doktorante Ljubljana, Slovenija 2019 - 2020

Erasmus Konkurs za studente i doktorande, Madrid, Španija 2019.

Erasmus+Konkurs za studente i doktorande, Bolonja, Italija 2019

Erasmus+Konkurs za doktorande, Ljubljana, Slovenija, 2019

Konkurs Erasmus+za studente i doktorante - Napulj

Erazmus+ konkurs za studente i doktorande, Varsava, Poljska

Erasmus+konkurs za studente, Slovenija

Erasmus+konkurs za studente Bolonja, Italija

Erasmus + KA1 Konkurs za studente osnovnih akademskih studija,
Faculty of Veterinary Medicine, Complutense University of Madrid, Spain

Erasmus + KA1 Konkurs za studente  doktorskih akademskih studija,
Faculty of Veterinary Medicine, Complutense University of Madrid, Spain

Erasmus+Konkurs za studente osnovih akademskih studija, Oniris College, Francuska 2018.

Konkursi za studente doktorskih studija, Oniris College, Francuska 2018.

Erasmus+Konkurs za studente, Bolonja, Italija, 2017

Erasmus+ KA1 Konkurs za studente, Zagreb 2017.

Erasmus+konkurs za studente, Italija

Erasmus+konkurs za studente, Poljska

Erasmus+ KA1 – POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U HELSINKIJU, FINSKA

Erasmus+ KA1 – POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA UNIVERZITETU U GENTU, BELGIJA