Navigacija

Prijavljivanje

Studenti i zaposleni Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu ne mogu da podnose samostalne prijave za mobilnost Evropskoj komisiji, nacionalnim agencijama ili kancelarijama Erazmus plus.

Univerzitet u Beogradu je jedina nadležna institucija za potpisivanje inter-institucionalnih sporazuma o mobilnostu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.

Mogućnost stipendiranja se zasniva na potpisanim aktivnim i finansiranim inter-institucionalnim sporazimima između Univerziteta u Beogradu i institucije iz programske zemlje.

Prijavljivanje za mobilnost u okviru Erasmus plus programa biće oglašena putem konkursa na sajtu FVM-a (Erasmus plus/konkursi), tek nakon objavljenog konkursa na sajtu Univerziteta u Beogradu za određenu oblast.

Prijave kandidata /studenata, nastavnog osoblja/ se vrše preko Erasmus plus platforme Univerziteta u Beogradu http://mobion.bg.ac.rs/

Fakultet veterinarske medicine dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu u Beogradu. Konačnu rang listu o stipendiranju studenata i nastavnog osoblja vrše institucije iz programske zemlje.