Navigacija

Raspored časova

 

POČETAK NASTAVE NA SAS

 

SAS I semestar - zimski (obavezni predmeti)

 1. Metodologija istraživačkog rada u veterinarskoj medicini
 2. Standardi dobre veterinarske prakse
 3. Menadžment u veterinarstvu


SAS II letnji semestar

 1. Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike
 2. Bezbednost namirnica animalnog porekla
 3. Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja
 4. Metode ispitivanja namirnica animalnog porekla

 

Izborni predmeti

 1. Biotehnologija u veterinarskoj medicini
 2. Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima
 3. Infekcija i mehanizmi odbrane organizama od infektivnih agenasa ---> termini
 4. Sastav  i osobine namirnica animalnog porekla