Navigacija

Raspored časova

 

POČETAK NASTAVE NA SAS

 

SAS I semestar - zimski (obavezni predmeti)

  1. Metodologija istraživačkog rada u veterinarskoj medicini
  2. Standardi dobre veterinarske prakse
  3. Menadžment u veterinarstvu


SAS II letnji semestar

  1. Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike
  2. Bezbednost namirnica animalnog porekla
  3. Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja
  4. Metode ispitivanja namirnica animalnog porekla

 

Izborni predmeti

  1. Biotehnologija u veterinarskoj medicini
  2. Građa i funkcija ćelija, tkiva i organa u fiziološkim i patofiziološkim uslovima
  3. Infekcija i mehanizmi odbrane organizama od infektivnih agenasa