Navigacija

Odbrana diplomskog rada

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

 

U četvrtak, 31. 10. 2013. u 12 časova, u predavaonici Katedre za porodiljstvo, održaće se javna odbrana diplomskog rada Krstić Dušana studenta Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, pod naslovom: “TERAPIJA I PROFILAKSA OBOLJENJA RESPIRATORNOG SISTEMA GOVEDA”, pred Komisijom u sastavu: dr Biljana Radojičic, redovni profesor, dr Jovan Bojkovski, vanredni profesor i dr Branko Jonić, docent.

 

Pristup slobodan