Navigacija

Obaveštenje za studente SAS

 

Poštovani studenti SAS,

termin održavanja nastave na predmetu Sastav i osobine namirnica animalnog porekla je petak u 8 sati.