Navigacija

Konkurs VKS

Poštovani nastavnici,

Na sajtu Veterinarske komore: http://www.vetks.org.rs objavljen je Konkurs za akredicaju programu stručnog usavršavanja veterinara u organizaciji VKS za 2014 i 2015. godinu. Pozivamo nastavnike, sa ili bez važeće licence, da prilože programe.


S poštovanjem
Prof dr Danijela Kirovski, prodekan