Navigacija

Obaveštenje o održavanju predavanja

Edukacije na fakultetu

 

Dana 21.04.2017. u 12 časova prof. dr Ingrid Gielen sa Univerziteta u Gentu održaće predavanje pod nazivom KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA U VETERINARSKOJ MEDICINI u predavaonici Katedre za radiologiju i radijacionu higijenu.

Pristup slobodan.