Navigacija

Obaveštenje o dostavljanju materijala za Nastavno-naučno veće

 

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE
Br. 01-99
19.01.2018. godine
Beograd

 

 

O B A V E Š T E Nj E

 

 

Poštovani,

 

Obaveštavamo Vas da će se 183. sednica Nastavno-naučnog veća održati u sredu 14.02.2018. godine.
Materijal za veće možete dostaviti najkasnije do 07.02.2018. godine.

 

S poštovanjem