Navigacija

ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMINALNIH ORGANA PASA I MAČAKA

Edukacije na fakultetu

 

Poštovane koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas pozivam na jednodnevnu usko stručnu edukaciju sa radionicom na temu “Ultrazvučni pregled abdominalnih organa pasa i mačaka”.

Edukacija će se održati 26.05.2018. na Klinici za male životinje Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

Program edukacije se nalazi u prilogu. Broj polaznika radionice je ograničen.

Kotizacija:
Predavanja (4.000 dinara)
Predavanja + radionica (15.000 dinara)

Srdačan pozdrav,

Predsednik organizacionog odbora
Prof. dr Vanja Krstić

 

 

ULTRAZVUČNI PREGLED ABDOMINALNIH ORGANA PASA I MAČAKA

Jednodnevna usko stručna edukacija
26.05.2018. god.

08:00 – 09:00     Registracija učesnika

09:00 – 11:00     Ultrazvučni pregled abdominalnih organa pasa i mačaka 1
                           (prof. dr Vanja Krstić, prof. dr Vojislav Ilić)

11:00 – 11:30     Pauza za kafu

11:30 – 13:30     Ultrazvučni pregled abdominalnih organa pasa i mačaka 2
                           (prof. dr Vanja Krstić, prof. dr Vojislav Ilić)

13:30 – 14:30     Pauza za ručak

14:30 – 18:30     Radionica - ultrazvučni pregled abdominalnih organa pasa
                           (prof. dr Vanja Krstić, prof. dr Vojislav Ilić, asist. Darko Davitkov)