Navigacija

Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2020-2021

 

Istraživanje i bilateralna naučna saradnja

Francusko-srpski program “Pavle Savić” 2020-2021

 

Radite kao istraživač u Francuskoj ili u Srbiji i želite da razvijete saradnju između vaših naučnih timova? Konkurišite za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien “ !

Više od 130 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo ovu finansijsku pomoć od 2003. godine.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Nosilac ovog programa u Srbiji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo za Evropu I spoljne poslove I Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke obuhvaćene su ovim ovim programom. Finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu.

Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija. Isto tako, omogućava edukaciju madih stručnjaka i objavljivanje zajedničkih publikacija.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 3. jun 2019. 
Objavljivanje rezultata: décembar 2019. 
Početak projekata: januar 2020. 

Kraj projekata: decembar 2021.

Kontakt u Francuskom institutu: vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:

Za ekipe iz Francuske : https://www.campusfrance.org/fr/savic

Za ekipe iz Srbije : http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/

 

 

Vesna Adamovic

Pôle universitaire et scientifique

T +381 11 302 36 39

Institut français de Serbie
Zmaj Jovina 11, 11000 Beograd
www.institutfrancais.rs

 

 

mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.2&filename=image001.jpg

 

 

mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.3&filename=image002.jpg

mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.4&filename=image003.png

institutfrancais.rs  mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.5&filename=image004.png  mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.6&filename=image005.png

mailbox:///G:/Util/PortableApps/ThunderbirdPortable/Data/profile/Mail/webmaster.vet.bg.ac.rs/Inbox?number=72517620&part=1.7&filename=image006.png