Navigacija

Katedra za farmakologiju i toksikologiju - Avgustovski ispitni rok

Integrisane akademske studijeInfostudPISMENI ISPIT – VELIKI TEST
Prof. dr Vitomir Ćupić  i doc. dr Saša Ivanović
- 02. 09. 2020. u 10 sati

Prof. dr Saša Trailović i prof. dr Mirjana Milovanović
- 01. 09. 2020. u 10 sati

USMENI ISPIT
Prof. dr Vitomir Ćupić  i  doc. dr Saša Ivanović
Termini polaganja će se naknadno odrediti u dogovoru sa ispitivačima

Prof. dr Saša Trailović i prof. dr Mirjana Milovanović
- 27., 28. i 31. 08. 2020.  

U cilju poštovanja propisanih mera, vezanih za pandemiju, svi studenti koji polažu ispit dužni su da imaju zaštitnu opremu (masku i rukavice)


Šef Katedre za farmakologiju i toksikologiju
Prof. dr Vitomir Ćupić