Navigacija

Obaveštenje o davanju potpisa studentima koji su obavili letnju praksu

Integrisane akademske studijeInfostud

 

STUDENTI KOJI SU STEKLI PRAVO NA POTPIS NAKON OBAVLJENE LETNJE PRAKSE U OBAVEZI SU DA U INDEKSU NA 32. STRANI NAVEDU NAZIV I ADRESU USTANOVE U KOJOJ SU OBAVILI PRAKSU, VREMENSKI PERIOD U KOM SU BORAVILI NA PRAKSI A NA 33. STRANI U RUBRICI “PODRUČJE PRAKSE I ZADATAK” NAVEDU-OBAVEZNA LETNJA PRAKSA. U SUPROTNOM INDEKS NEĆE BITI POTPISAN.

INDEKSE PREDATI U PETAK 11. SEPTEMBRA, ISTI ĆE BITI POTPISANI U PONEDELJAK 14. SEPTEMBRA DO 15 ČASOVA. INDEKSE PREDATI NAKON PREUZIMANJA PROTOKOLA NA PULT ISPRED PREDAVAONICE KATEDRE ZA PORODILJSTVO.
STUDENTI KOJI NISU STEKLI PRAVO NA POTPIS DONOSE ISPRAVLJENE PROTOKOLE I INDEKSE U PETAK 18. 09. 2020. DO 9 ČASOVA. ISTE MOGU PREUZETI TOG DANA U 13 ČASOVA.

U BEOGRADU,
09. 09. 2020.

ŠEF MOBILNE KLINIKE
Doc. Dr Milan Maletić