Navigacija

Oktobar 2 ispitni rok 2020.

Integrisane akademske studijeSpecijalističke akademske studijeDoktorske akademske studijeUže specijalističke studijeInfostud

 

Dolazak na ispit - zvanično obaveštenje Rukovodstva FVM

Odluka NN Veća FVM o načinu i terminima polaganja
predstojećih ispita do kraja tekuće školske godine

DATUMI ISPITA ZA POSTDIPLOMCE (SAS I DAS) U NASTUPAJUĆIM ROKOVIMA

Ispitni termini za medicinsku hemiju i eksperimentalnu hemiju

Oktobar 2 ispitni rok 2020. godine

Oktobar 2 ispitni rok postdiplomci (DAS,SAS,US) 2020 godine


REZULTATI - KATEDRA ZA STOČARSTVO - OKTOBAR 2 2020.

Rezultati ispita iz Parazitologije - oktobar 2

Prof. dr Gvozdić Dragan Raspored polaganja ispita – Oktobar 2 2020.

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, PROFESOR MILICA KOVAČEVIĆ FILIPOVIĆ TERMINI ZA ISPIT OKTOBAR 2

Termini ispita - prof. dr Mirjana Lazarević Macanović

Termini ispita - prof. dr Nikola Krstić

ISPIT IZ RADIOBIOLOGIJE SA RADIJACIONOM HIGIJENOM

PATOLOŠKA_FIZIOLOGIJA_OKTOBAR_2_DOC_DR_ JELENA_fRANCUSKI_ANDRIĆ

Spisak studenata Bolesti riba Ribarstvo Akvaristika oktobar II rok

SPISAK STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT IZ MEDICINSKE HEMIJE

Raspored polaganja ispita iz Parazitologije - oktobar 2

KATEDRA ZA HIRURGIJU,ORTOPEDIJU I OFTALMOLOGIJU TERMINI U OKTOBARSKOM 2 ROKU

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU – Oktobarski ispitni rok - II

Ispit iz Medicinske i Eksperimentalne hemije u OKTOBAR- 2 ISPITNOM ROKU

POTVRDA IZLASKA NA ISPIT IZ PREDMETA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA I PREDMETA BOLESTI PČELA

ISPIT IZ PREDMETA PONAŠANJE, DOBROBIT I ZAŠTITA ŽIVOTINJA

ISPIT IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNI MODELI

Katedra za stočarstvo termini i raspored polaganja - oktobar 2 rok 2020.

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM OKTOBAR II

Katedra za mikrobiologiju - termin za polaganje ispita
na postdiplomskim studijama oktobar 2

Radiološka ultrazvučna i endoskopska dijagnostika

Oktobar 2 termini Bolesti riba Ribarstvo i Akvaristika

ISPIT IZ PARAZITOLOGIJE - OKTOBAR 2

Ispit na predmetu Mobilna klinika u oktobar 2 ispitnom roku