Navigacija

Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija

Konkursi

Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija

 

13. novembar 2020.

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije „Novi Dobrotvori Univerziteta U Beogradu“ za školsku 2020/2021. godinu


06. novembar 2020.

Zadužbina Veselina Lučića raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala.


04. novembar 2020.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu Stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2020/2021. godinu


04. novembar 2020.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu Stipendija Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za školsku 2020/2021. godinu

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu Nagrada Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za školsku 2020/2021. godinu

Uputstvo za rad

Izjava

Odluka o raspisivanju konkursa za učešće Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića u troškovima školarine studenata doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu

Prijava


04. novembar 2020.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu Stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2020/2021. godinu


03. novembar 2020.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana Zadužbine Ljubice M. Zdravković


03. novembar 2020.

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala.


03. novembar 2020.

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2020/2021. godinu


03. novembar 2020.

Odluka o dodeli jednokratne materijalne pomoći studentima Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića


03. novembar 2020.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija Vlajka Kalenića za školsku 2020/2021. godinu


1. oktobar 2020.

Konkurs za dodelu „Nagrada Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“


Prijava za stipendije