Navigacija

Rezultati testova na Katedri za stočarstvo održanih 12.02.2021.

Integrisane akademske studijeInfostud

 

Rezultati testa iz stočarstva održanog 12.02.2021. godine

 

 

 

 

 

Prof. dr Vladmir Dimitrijević

 

 

 

 

 

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Rezultat testa

Ocena

 

 

 

 

 

2017/0073

Đorđević

Nina

n.i.

 

2018/0100

Jovanović

Jovana

31

7

2018/0012

Luković

Sara

22

5

2017/0144

Martinović

Miloš

n.i.

 

2016/0169

Stošić

Dijana

n.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Mila Savić

 

 

 

 

 

 

2018/0034

Bakić

Aleksandar

34

7

2018/0032

Dajić

Silvana

n.i.

 

2018/0171

Pavlović

Darko

27

6

2018/0106

Ratkovac

Damjan

15

5

2012/0043

Stefanović

Sanja

27

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Ružica Trailović

 

 

 

 

 

 

2018/0053

Vučetić

Aleksa

16

5

2017/0180

Žilić

Dejan

n.i.

 

2018/0152

Kovačević

Jelena

27

6

2018/0116

Perlić

Gordana

31

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Žolt Bečkei

 

 

 

 

 

 

2017/0124

Agić

Marija

33

7

2018/0127

Blagojević

Marija

26

6

2018/0163

Bunčić

Filip

n.i.

 

2018/0015

Vladetić

Ilija

18

5

 


 

Rezultati testa iz kinologije i felinologije održanog 12.02.2021. god.

 

 

 

 

Prof. dr Vladmir Dimitrijević

 

 

 

 

 

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Test

Predložena ocena

 

 

 

 

 

2018/0147

Vukićević

Stefan

11

6

2018/0053

Vučetić

Aleksa

7

 

2017/0064

Živković

Leontina

11

6

2018/0161

Živković

Marija

16

8

2018/0048

Ivanović

Ana

18

9

2018/0159

Ivanović

Teodora

15

8

2018/0097

Jovićević

Dejana

17

9

2018/0031

Lakićević

Ana

n.i.

 

2018/0069

Lešević

Đina

17

9

2018/0028

Ljušić

Tamara

19

10

2018/0074

Marčetić

Radovan

19

10

2018/0068

Matejin

Jelena

16

8

2018/0102

Milanović

Aleksa

20

10

2018/0091

Nešić

Nikola

12

6

2017/0125

Radulović

Darija

11

6

2017/0081

Raković

Tatjana

14

7

2018/0111

Stojanović

Maja

16

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Mila Savić

 

 

 

 

 

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Test

Predložena ocena

 

 

 

 

 

2016/0063

Brkić

Slađana

 

 

2018/0125

Bugarski

Aleksandra

12

6

2018/0033

Videnović

Dunja

15

8

2018/0071

Gezović

Marija

19

10

2018/0037

Gluvak

Jovana

n.i.

 

2017/0111

Živić

Katarina

15

8

2018/0059

Lauš

Katarina

6

 

2018/0143

Lukić

Milica

n.i.

 

2018/0112

Markoski

Katarina

n.i.

 

2018/0061

Mijatović

Aleksa

20

10

2018/0088

Milićević

Marko

16

8

2018/0054

Milosavljević

Anđela

18

9

2018/0024

Milošević

Darko

12

6

2016/0075

Rančić

Milena

n.i.

 

2018/0056

Simić

Julija

17

9

2018/0133

Stamenković

Katarina

18

9

2016/0077

Tutorić

Jelena

17

9

2017/0044

Filipović

Aleksandra

n.i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Ružica Trailović

 

 

 

 

 

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Test

Predložena ocena

 

 

 

 

 

2016/0106

Brakus

Tamara

17

9

2018/0153

Vukosavljević

Nastasija

20

10

2018/0013

Vučetić

Milena

18

9

2016/0062

Dimitrijević

Milica

n.i.

 

2017/0121

Đorđević

Natalija

19

10

2018/0042

Đurkić

Vanja

18

9

2017/0140

Ilić

Danica

13

7

2017/0062

Jovanović

Veljko

12

6

2018/0108

Knežević

Radoš

17

9

2018/0119

Korićanac

Sanja

7

 

2018/0066

Matorčević

Miloš

16

8

2018/0101

Mladenović

Jovana

12

6

2018/0057

Nikolić

Milica

14

7

2018/0093

Ostojić

Dejana

20

10

2017/0097

Petrović

Marija

13

7

2017/0070

Tajhmeister

Galina

17

9

2018/0070

Ulm

Martina

13

7

2018/0055

Cokić

Miloš

n.i.

 

 

 

 

 

 

 


 

Rezultati testa iz uzgoja i nege pasa i mačaka održanog 12.02.2021. god.

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Vladmir Dimitrijević

 

 

 

 

 

 

Broj indeksa

Prezime

Ime

Test

Predložena ocena

 

 

 

 

 

2017/0047

Milošević

Jelena

20

10

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:
 

Studenti koji su saglasni sa predloženom ocenom ineks mogu doneti u sredu do 17.02.2021. god. do 11h. Studenti koji ne predaju indeks u zakazano vreme smatraće se da ne žele da upišu ocenu i da se eventualno upis odlaže za sledeći ispitni rok ili polažu ponovo ispit.

Studenti mogu indekse uzeti u četvrtak 18.02.2021. god. od 9 h.