Navigacija

Obaveštenje Rektorskog kolegijuma

 

Poštovane kolege,

prosleđujemo Vam dopis Rektorskog kolegijuma koji smo danas dobili, a povodom epidemiološke situacije u našoj zemlji.

Srdačan pozdrav,
v.d. dekana
prof. dr Milorad Mirilović  

 

Poštovane koleginice,
Poštovane kolege,

U okolnostima rastućeg broja zaraženih virusom KOVID19, molim Vas da obratite još veću pažnju na mere zaštite studenata i zaposlenih.

Po odluci Senata, Univerzitet u Beogradu školske 2020/2021 godine, kombinovano izvodi nastavu (prilagođavajući je aktuelnoj situaciji).

Rad stručnih službi fakulteta  se takođe prilagođava trenutnoj epidemiološkoj situaciji.

U nadi da će od aprila preduzete mere dati željene rezultate. 

 

S kolegijalnim pozdravom,

Rektorski kolegijum