Navigacija

Predavanja iz izbornog predemeta Uzgoj i nega pasa i mačaka

Integrisane akademske studijeInfostud

 

Predavanja iz izbornog predemeta Uzgoj i nega pasa i mačaka počinju u
petak 12.03.2021. od 10 do 12 časova. Nastava će se odvijati na daljinu
putem Microsoft 365 platforme.

 

Predmetni nastavnik
Prof. dr Vladimir Dimitrijević

U Beogradu,
03.03.2021. godine.