Навигација

14С1И13 - Клиничка микробиологија

Спецификација предмета
НазивКлиничка микробиологија
Акроним14С1И13
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаспецијалистичке академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Душан Мишић
 4. проф. др Јаков Нишавић
 5. проф. др Марина Радојичић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Душан Мишић
 4. проф. др Јаков Нишавић
 5. проф. др Марина Радојичић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
  УсловУписан и оверен први семестар
  Циљ предметаСтицање знања о морфолошким, структурним, физиолошким и антигенским карактеристикама патогених микроорганизама, методама њихове изолације из суспектног материјала и идентификације.
  ИсходСтудент треба да зна да изврши узорковање суспектног материјала ради изолације и идентификације патогених бактерија, квасаца, плесни и анималних вируса применом стандардних метода микробиолошке дијагностике. Студент треба да утврди облик и грађу микроорганизама, да зна како се изводе сви видови стерилизације и примењују биосигурносне мере заштите при раду са инфективним агенсима, да изврши изолацију микроорганизама у чистој култури и идентификацију изолованих патогена применом одговарајућих метода микробиолошке дијагностике на основу испитивања њихових биохемијских и антигенских карактеристика, да испита осетљивост изолованих сојева патогених бактерија на антибиотике, да зна примену имунолошких метода за антигенску идентификацију микроорганизама и да протумачи добијене резултате, да се упозна са постављањем култура ткива, тј. ћелијских линија и њихове инокулације анималним вирусима ради утврђивања цитопатогених промена и детекције вирусних антигена у ћелијским културама, да зна да изврши инокулацију кокошијих ембриона вирусима, рикецијама и хламидијама, да зна да обоји препарате припремљене од алантохоријалне и вителусне мембране пореклом од инокулисаних кокошијих ембриона и да уме да припреми и обоји отисак препарат можданог ткива инфицираног вирусом беснила ради откривања Негријевих телашаца и/или присуства вирусног антигена у неуронима методом директне имунофлуоресценције.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФизиологија бактерија; Исхрана бактерија; Размножавање бактерија; Метаболизам бактерија; Асимилационе активности бактерија; Инфекција; Токсини; Генетика микроорганизама; Морфолошке, структурне и физиолошке карактеристике најзначајнијих родова и врста патогених бактерија, квасаца и плесни у ветеринарској медицини; Дефиниција вируса; Величина, облик и грађа вируса; Хемијски састав вируса и утицај физичко – хемијских фактора на вирусе; Однос вирус – ћелија (бактериофаги, анимални вируси); Вирусна етиологија тумора; Карактеристике вирусних инфекција организма; Антивирусна одбрана организма; Антигени и променљивост вируса; Класификација вируса; Морфолошке и биолошке особине најзначајнијих представника фамилија и родова анималних вируса у ветеринарској медицини.
  Садржај практичне наставеОбрада материјала. Припрема микроскопских препарата и бојења. Технике засејавања материјала и добијања чистих култура. Биохемијске особине – класични начин испитивања и примена аутоматских идентификационих система. Биолошки оглед. Серолошке реакције. Култура ткива: припрема, одржавање, инокулација вирусима. Цитопатогени ефекат (CPE). Примена кокошијих ембриона у вирусологији. Методе имунофлуоресценције у вирусолошкој дијагностици. Серум неутрализациони тест (SN тест). Тестови хемаглутинације и инхибиције хемаглутинације (HA и HI тест). Примена ланчане реакције пoлимеразе у дијагностици неких вирусних инфекција животиња (PCR)
  Литература
  1. Милић Н., Крњаић Д., Мишић Д., Нишавић Ј., Радојичић М. (2017) Mикробиологија са имунологијом. Научна КМД, Београд.
  2. Ружица Ашанин, Крњаић Д., Милић Н. (2014) Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом. Научна КМД, Београд
  3. Нишавић Ј.,Милић Н.,Кнежевић Александра (2013) Лабораторијска дијагностика вирусних инфекција. Научна КМД, Београд.
  4. Мишић Д. (2013) Методе микробиолошке дијагностике – испитивање осетљивости бактерија на антибиотике. Elit Medica, Београд.
  5. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
  6. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
  7. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  424
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода, практичан рад на у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20