Навигација

Маријана Вучинић

Редовни професор

Катедра за зоохигијену
3615-436 локал 325
062/803 83 96

Научно истраживачки радови

Књиге

Eksperimentalne životinje i eksperimentalni modeli
АуториЈелена Недељковић - Траиловић, Саша Траиловић и Маријана Вучинић
ИздавачFakultet Veterinarske medicine, Medicinski fakultet i Farmaceutski fakultet
ISBN078-86-82301-76-9
Година2009
АуториЈелена Недељковић - Траиловић, Саша Траиловић и Маријана Вучинић
Тип књигеуџбеник
Број страна177
Биологија пчела. Медоносна пчела.
АуториЗоран Станимировић, Богосав Солдатовић и Маријана Вучинић
ИздавачМедицинска књига. Медицинске комуникације
ISBN599.799(075.8)
Година2000
АуториЗоран Станимировић, Богосав Солдатовић и Маријана Вучинић
Тип књигеуџбеник
Број страна379
Робертсонова транслокација Т1/29 у кариотипу говеда
АуториМаријана Вучинић, Богосав Солдатовић и Зоран Станимировић
ИздавачСтратегиа д.о.о. Београд
ISBN619:575.224.232.3:636.2
Година1996
АуториМаријана Вучинић, Богосав Солдатовић и Зоран Станимировић
Тип књигемонографија
Број страна104

Радови у часописима

Omissions in the disinfection of a craft-slaughterhouse
АуториЉиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Маријана Вучинић, Štefan Pintarič, Милутин Ђорђевић, Мила Савић, Неђељко Карабасил и Катарина Радисављевић
ЧасописBiotechnology in Animal Husbandry
DOIhttps://doi.org/10.2298/BAH1801107J
ЧасописBiotechnology in Animal Husbandry
Година2018
АуториЉиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Маријана Вучинић, Štefan Pintarič, Милутин Ђорђевић, Мила Савић, Неђељко Карабасил и Катарина Радисављевић
Волумен34
Број1
Страна од107
Страна до117
DOIhttps://doi.org/10.2298/BAH1801107J
Application of measures of disnfection, disinsection and rodent control in slaughterhouses
АуториЉиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Милутин Ђорђевић, Маријана Вучинић и Катарина Радисављевић
ЧасописVeterinary Journal of Republic of Srpska
ЧасописVeterinary Journal of Republic of Srpska
Година2018
АуториЉиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Милутин Ђорђевић, Маријана Вучинић и Катарина Радисављевић
ВолуменXVIII
Број1
Страна од182
Страна до207
Why veterinarians should understand animal behevior. Veterinary journal of Republic of Srpska
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Dunja Kovač и Љиљана Јанковић
ЧасописVeterinary Journal of Republic of Srpska
ЧасописVeterinary Journal of Republic of Srpska
Година2018
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Dunja Kovač и Љиљана Јанковић
ВолуменXVIII
Број1
Страна од225
Страна до241
Cortisol concentation, pain and sedation scale in free roaming dogs treated with carprofen after ovariohysterectomy
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Брана Раденковић, Љиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Voslareva Eva и Жолт Бечкеи
ЧасописVetetrinary World
ЧасописVetetrinary World
Година2017
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Брана Раденковић, Љиљана Јанковић, Радислава Теодоровић, Voslareva Eva и Жолт Бечкеи
Волумен10
Број2231-0916
Страна од888
Страна до894
Breast meat quality of broilers fed with californian earthworm meal and fresh earthworms (Lumbricus rubellus)
АуториLJiljana Janković, Neđeljko Karabasil, Brana Radenković, Marijana Vučinić, Радислава Теодоровић и Mila Savić
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2016
АуториLJiljana Janković, Neđeljko Karabasil, Brana Radenković, Marijana Vučinić, Радислава Теодоровић и Mila Savić
Волумен70
Број5-6
Страна од233
Страна до248
Comparison of stress level indicators in blood of free-roaming dogs after transportation and housing in the new environment
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Жолт Бечкеи, Aleksandar Stanojković и Mario Ostović
ЧасописJOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH
DOI10.1080/09712119.2015.1091338
ЧасописJOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH
Година2016
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Жолт Бечкеи, Aleksandar Stanojković и Mario Ostović
Волумен45
Број1
Страна од52
Страна до55
DOI10.1080/09712119.2015.1091338
The effect of carvacrol on inflammatory pain and motor coordination in rats
АуториMiloš Milosavljević, Мирјана Миловановић, Đorđe Marjanović, Саша Траиловић, Маријана Вучинић и Јелена Недељковић - Траиловић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2016
АуториMiloš Milosavljević, Мирјана Миловановић, Đorđe Marjanović, Саша Траиловић, Маријана Вучинић и Јелена Недељковић - Траиловић
Волумен66
Број4
Страна од478
Страна до488
Effects of fish meal replacement by red earthworm meal (Lumbricus rubellus) on broilers performance and health
АуториЉиљана Јанковић, Брана Раденковић, Маријана Вучинић, Драган Шефер, Радислава Теодоровић, Милутин Ђорђевић и Катарина Радисављевић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.1515
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2015
АуториЉиљана Јанковић, Брана Раденковић, Маријана Вучинић, Драган Шефер, Радислава Теодоровић, Милутин Ђорђевић и Катарина Радисављевић
Волумен65
Број2
Страна од271
Страна до286
DOI10.1515
Visibly marked and microchipped lost dogs have a higher chance to find their owners in Belgrade
АуториМаријана Вучинић, Katarina Radisavljević, Alexandra Hammond-Seaman и Vlatko Ilieski
ЧасописMACEDONIAN VETERINARY REVIEW
DOI10.14432/j.macvetrev.2014.12.035
ЧасописMACEDONIAN VETERINARY REVIEW
Година2015
АуториМаријана Вучинић, Katarina Radisavljević, Alexandra Hammond-Seaman и Vlatko Ilieski
Волумен38
Број1
Страна од79
Страна до83
DOI10.14432/j.macvetrev.2014.12.035
Ispitivanje uslova transporta svinja do klanice
АуториНеђељко Карабасил, Милан Василјевић, Мирјана Димитријевић, Маријана Вучинић, Весна Ђорђевић, Јелена Ивановић и Јасна Курељушић
ЧасописТЕХНОЛОГИЈА МЕСА
ЧасописТЕХНОЛОГИЈА МЕСА
Година2013
АуториНеђељко Карабасил, Милан Василјевић, Мирјана Димитријевић, Маријана Вучинић, Весна Ђорђевић, Јелена Ивановић и Јасна Курељушић
Волумен54
Број1
Страна од1
Страна до8
Influence of breed, gender, reproductive status and origin on noise related fears in the Belgrade population of dogs
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Miroslav Radeski и Mario Ostović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB1304453V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2013
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Miroslav Radeski и Mario Ostović
Волумен63
Број4
Страна од453
Страна до461
DOI10.2298/AVB1304453V
Influence of Breed, Gender, Reproductive Status and Origin on Noise Related Fears in the Belgrade Population of Dogs
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Мирослав Радески и Marijo Ostović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB1304453V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2013
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Мирослав Радески и Marijo Ostović
Волумен63
Број4
Страна од453
Страна до461
DOI10.2298/AVB1304453V
Possibility for use essential oils in veterinary medicine and animal husbandry with special emphasis on oregano oil
АуториМаријана Вучинић, Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Mirjana Milovanović, Saša Ivanović и Dejan Krnjaić
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10.2298/VETGL1206407V
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2012
АуториМаријана Вучинић, Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Mirjana Milovanović, Saša Ivanović и Dejan Krnjaić
Волумен66
Број5-6
Страна од407
Страна до416
DOI10.2298/VETGL1206407V
Feeding Behaviour of Stray Dogs in a Municipal Shelter
АуториМаријана Вучинић, Vesna Đorđević, Katarina Radisavljević, Nikola Atanasijević и Jelena Nedeljković - Trailović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB1101099V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2011
АуториМаријана Вучинић, Vesna Đorđević, Katarina Radisavljević, Nikola Atanasijević и Jelena Nedeljković - Trailović
Волумен61
Број1
Страна од99
Страна до105
DOI10.2298/AVB1101099V
Carvacrol importance in veterinary and human medicine as ecologic insecticide and acaricide
АуториМаријана Вучинић, Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Saša Ivanović, Mirjana Milovanović и Dejan Krnjaić
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10.2298/VETGL1106433V
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2011
АуториМаријана Вучинић, Jelena Nedeljković - Trailović, Saša Trailović, Saša Ivanović, Mirjana Milovanović и Dejan Krnjaić
Волумен65
Број5-6
Страна од433
Страна до441
DOI10.2298/VETGL1106433V
Cytogenetic changes in human lymphocytes induced by alphachlorhydrine
АуториRadislava Teodorović, Zoran Stanimirović, Brana Radenković, Marijana Vučinić, LJiljana Janković, Milutin Đorđević и Milorad Mirilović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB1006619T
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2010
АуториRadislava Teodorović, Zoran Stanimirović, Brana Radenković, Marijana Vučinić, LJiljana Janković, Milutin Đorđević и Milorad Mirilović
Волумен60
Број5-6
Страна од619
Страна до624
DOI10.2298/AVB1006619T
Principles of fish welfare assessment in farm rearing conditions
АуториReanata Relić, Slavča Hristov, Marijana Vučinić, Vesna Poleksić и Zoran Marković
ЧасописJournal of Agricultural Sciences
DOI10.2298/JAS1003273R
ЧасописJournal of Agricultural Sciences
Година2010
АуториReanata Relić, Slavča Hristov, Marijana Vučinić, Vesna Poleksić и Zoran Marković
Волумен55
Број3
Страна од273
Страна до282
DOI10.2298/JAS1003273R
Reasons for relinquishment of owned dogs in a municipal shelter in Belgrade
АуториМаријана Вучинић, Милутин Ђорђевић, Радислава Теодоровић, Љиљана Јанковић, Брана Раденковић и Катарина Радисављевић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB0903309V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2009
АуториМаријана Вучинић, Милутин Ђорђевић, Радислава Теодоровић, Љиљана Јанковић, Брана Раденковић и Катарина Радисављевић
Волумен59
Број2-3
Страна од309
Страна до317
DOI10.2298/AVB0903309V
Fish welfare: Fish capacity to experience pain
АуториМаријана Вучинић и Katarina Radisavljević
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2009
АуториМаријана Вучинић и Katarina Radisavljević
Волумен63
Број1-2
Страна од71
Страна до76
Bites to humans caused by stray and owned dogs in Belgrade
АуториMarijana Vučinić, Milutin Đorđević, Brana Radenković, LJiljana Janković и Milorad Mirilović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB0806563V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2008
АуториMarijana Vučinić, Milutin Đorđević, Brana Radenković, LJiljana Janković и Milorad Mirilović
Волумен58
Број5-6
Страна од563
Страна до571
DOI10.2298/AVB0806563V
Effects of substitution of fish meal with fresh and dehydrated larvae larvae of the house fly (Musca domestica L) on productiive performance and health of broilers
АуториМилутин Ђорђевић, Brana Radenković, Marijana Vučinić, Milan Baltić, Radislava Teodorović, Ljiljana Janković, Marija Vukašinović и Miodrag Rajković
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2008
АуториМилутин Ђорђевић, Brana Radenković, Marijana Vučinić, Milan Baltić, Radislava Teodorović, Ljiljana Janković, Marija Vukašinović и Miodrag Rajković
Волумен58
Број4
Страна од357
Страна до368
Animal welfare assessment
АуториМаријана Вучинић и Ivana Lazić
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10.2298/VETGL0802097V
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2008
АуториМаријана Вучинић и Ivana Lazić
Волумен62
Број1-2
Страна од97
Страна до104
DOI10.2298/VETGL0802097V
Basic principles of experimental animals welfare protection
АуториМаријана Вучинић
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2007
АуториМаријана Вучинић
Волумен61
Број3-4
Страна од173
Страна до181
Pheromone application in prevention and therapy of domestic animal behavioral disorder
АуториМаријана Вучинић
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10.2298/VETGL0702115V
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2007
АуториМаријана Вучинић
Волумен61
Број1-2
Страна од115
Страна до121
DOI10.2298/VETGL0702115V
Body condition and physical care scales in three cases of dog hoarding from Belgrade
АуториМаријана Вучинић и Ivan Dimitrijević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB0706553V
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2007
АуториМаријана Вучинић и Ivan Dimitrijević
Волумен57
Број5-6
Страна од503
Страна до561
DOI10.2298/AVB0706553V
Role of etology in detecting environmental pollutants that affect changes in animal behaviour
АуториМаријана Вучинић
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
Година2005
АуториМаријана Вучинић
Волумен59
Број3-4
Страна од485
Страна до490
Investigations of hygienic behaviour and disease resistance in organic beekeeping of two honeybee ecogeographic varieties from Serbia
АуториZoran Stanimirović, Dejan Pejović, Jevrosima Stevanović, Marijana Vučinić и Milorad Mirilović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI10.2298/AVB0203169S
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2002
АуториZoran Stanimirović, Dejan Pejović, Jevrosima Stevanović, Marijana Vučinić и Milorad Mirilović
Волумен52
Број2-3
Страна од169
Страна до180
DOI10.2298/AVB0203169S
EXAMINATION OF CARBADOX GENOTOXICITY IN VITRO AND IN VIVO.
АуториБиљана Марковић, Зоран Станимировић, Маријана Вучинић и Витомир Ћупић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2000
АуториБиљана Марковић, Зоран Станимировић, Маријана Вучинић и Витомир Ћупић
Волумен50
Број5-6
Страна од387
Страна до396
Examination of Carbadox genotoxicity in vitro and in vivo
АуториBiljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Vitomir Ćupić
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2000
АуториBiljana Marković, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Vitomir Ćupić
Волумен50
Број5-6
Страна од387
Страна до396
Biodiversity of the honeybee Apis mellifera, Linne (1758), from some Yugoslav regions: II – Ultrastructural chromosomal differences between Banat and Syenichko-Peshterski honeybee ecotypes
АуториZoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Jevrosima Stevanović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1999
АуториZoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Jevrosima Stevanović
Волумен49
Број2-3
Страна од207
Страна до214
Cytogenetic changes in bone marrow cells of wistar rats induced by levamisole hydrochloride
АуториZoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Bogosav Soldatović
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1998
АуториZoran Stanimirović, Marijana Vučinić и Bogosav Soldatović
Волумен48
Број4
Страна од255
Страна до262
Genotoxicity and potential chemosterilant efects of Rosol
АуториЗоран Станимировић, Marijana Vučinić, Bogosav Soldatović и Biljana Marković
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1997
АуториЗоран Станимировић, Marijana Vučinić, Bogosav Soldatović и Biljana Marković
Волумен47
Број4
Страна од237
Страна до246
A large acrocentric chromosome in the first pair of autosomes in natural populations of Mus musculus, Linne 1758
АуториZoran Stanimirovic, Marijana Vučinić, Bogosav Soldatović и Marijana Vučićević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1995
АуториZoran Stanimirovic, Marijana Vučinić, Bogosav Soldatović и Marijana Vučićević
Волумен45
Број2-3
Страна од155
Страна до160
The aberrant karyotype of a bull with characteristic of Klinefelter’s syndrome (part I)
АуториBogosav Soldatović, Marijana Vučinić, Zoran Stanimirović, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1994
АуториBogosav Soldatović, Marijana Vučinić, Zoran Stanimirović, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
Волумен44
Број1
Страна од33
Страна до36
Robertsonian fusion in a simmental cow-bull mother (part II)
АуториBogosav Soldatović, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1994
АуториBogosav Soldatović, Zoran Stanimirović, Marijana Vučinić, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
Волумен44
Број2-3
Страна од173
Страна до178
A mosaicism with karyotype designation of 59.XO/60, XX/61,XXX in red pied heifer (part III)
АуториBogosav Soldatović, Marijana Vučinić, Zoran Stanimirović, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1993
АуториBogosav Soldatović, Marijana Vučinić, Zoran Stanimirović, Dejan Djokić и Marijana Vučićević
Волумен43
Број5-6
Страна од335
Страна до340
Aberrant karyotype of an experimental rabbit (Oryctolagus cuniculus, Linnaeus, 1758) with a heterozygous first autosomal pair
АуториZoran Stanimirović, Bogosav Soldatović, Sanda Dimitrijević, Marijana Vučinić и Dejan Djokić
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1993
АуториZoran Stanimirović, Bogosav Soldatović, Sanda Dimitrijević, Marijana Vučinić и Dejan Djokić
Волумен43
Број1
Страна од55
Страна до60

Радови са скупова

Pilot studies of veterinarians opinioons on animal welfare in Serbia
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Љиљана Јанковић
Научни скупAnimal protection and welfare, 24th International conference,
Публикацијаzbornik radova
Година2017
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Љиљана Јанковић
Страна од268
Страна до276
Sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u klanicama,
АуториЉиљана Јанковић, Brana Radenković, Milutin Đorđević, Marijana Vučinić, Radislava Teodorović и Katarina Radisavljević
Научни скуп22nd Annual Counselling of Doctors of Veterinary Medicine of Republic of Srpska
ПубликацијаBook of Abstracts
Година2017
АуториЉиљана Јанковић, Brana Radenković, Milutin Đorđević, Marijana Vučinić, Radislava Teodorović и Katarina Radisavljević
Страна од95
Zašto veterinari treba da poznaju ponašanje životinja.
АуториМаријана Вучинић, Dunja Kovač, Катарина Радисављевић и Љиљана Јанковић
Научни скуп22nd Annual Counselling of Doctors of Veterinary Medicine of Republic of Srpska
ПубликацијаBook of Abstracts
Година2017
АуториМаријана Вучинић, Dunja Kovač, Катарина Радисављевић и Љиљана Јанковић
Страна од7
Страна до10
Why Belgradian owners possess pets
АуториМаријана Вучинић, Љиљана Јанковић и Жолт Бечкеи
Научни скуп23 International Conference „Animal Protection and Welfare 2016
DOI-
ПубликацијаProceedings of the 23 International Conference „Animal Protection and Welfare 2016“
Година2016
АуториМаријана Вучинић, Љиљана Јанковић и Жолт Бечкеи
Страна од101
Страна до106
DOI-
SOME CASES OF ANIMAL HOARDING FROM SERBIA
АуториMarijana Vučinić, Katarina Radisavljević и Nataša Vukmirović
Научни скупAnimal Protection and WElfare 2014
ПубликацијаPROCEEDINGS: ANIMAL PROTECTION AND WELFARE 2014
Година2014
АуториMarijana Vučinić, Katarina Radisavljević и Nataša Vukmirović
Страна од178
Страна до181
Some cases of animal hoarding from Serbia
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Nataša Vukmirović
Научни скуп21st International Conference on Animal Protection and Welfare
Година2014
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Nataša Vukmirović
Страна од113
Страна до116
Correlation between housing, feeding and health of shelter dogs in Serbia
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Научни скуп21st International Conference on Animal Protection and Welfare
Година2014
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Страна од78
Страна до83
Analysis of the demographic data on lost and found dogs in Belgrade, Serbia
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Alexandra Hammond-Seaman и Vlatko Ilieski
Научни скупProceedings of the 5th International Scientific Meeting Days of veterinary medicine 2014
Година2014
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић, Alexandra Hammond-Seaman и Vlatko Ilieski
Comparison of white blood cell counts in the perioperative period of ovariohysterectomy in free roaming dogs
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Научни скупProceedings of the 5th International Scientific Meeting Days of veterinary medicine 2014
Година2014
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Cortisol concentration in free roaming dogs after transport and housing in new environment
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Научни скупThe Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting 2013, Behavioral signs for stress and pain in animals
Година2013
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Страна од68
Страна до69
Stray dog bites in Belgrade (2003-2011)
АуториМаријана Вучинић, Mijomir Pelemiš, Zoran Todorović, Milica Prostran и Катарина Радисављевић
Научни скупAnimal protection and welfare, 20th Scientific Conference with International Participation
Година2013
АуториМаријана Вучинић, Mijomir Pelemiš, Zoran Todorović, Milica Prostran и Катарина Радисављевић
Cortisol and glucose concentration in stray dogs under housing in new environment
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић и Renata Relić
Научни скупAnimal protection and welfare, 20th Scientific Conference with International Participation
Година2013
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић и Renata Relić
Страна од186
Страна до190
Visitors considerations on main roles of modern Zoo
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Жолт Бечкеи
Научни скуп20th International Conference „Animal Protection and Welfare“
DOI-
ПубликацијаProceedings of the 20th International Conference „Animal Protection and Welfare“
Година2013
АуториМаријана Вучинић, Катарина Радисављевић и Жолт Бечкеи
Страна од245
Страна до249
DOI-
Common fear types in mongrel dogs in Belgrade
АуториМаријана Вучинић и Катарина Радисављевић
Научни скупThe Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting 2013, Behavioral signs for stress and pain in animals
Година2013
АуториМаријана Вучинић и Катарина Радисављевић
Страна од59
Страна до60
Stakeholders attitudes toward pig castration methods in relation to the animal welfare
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Milica Elezović и Жолт Бечкеи
Научни скупThe first international symposium on animal science
Година2012
АуториКатарина Радисављевић, Маријана Вучинић, Milica Elezović и Жолт Бечкеи
Animal welfare –opinions and knowledge of students of Universiry of veterinaty and pharmaceutical sciences Brno and University of Belgrade
АуториPetra Hrabčakova, Eva Voslarova, Катарина Радисављевић, Маријана Вучинић и Vladimir Večerek
Научни скупAnimal protection and welfare, 19th Scientific Conference with International Participation
Година2012
АуториPetra Hrabčakova, Eva Voslarova, Катарина Радисављевић, Маријана Вучинић и Vladimir Večerek
Страна од75
Страна до78
Evaluation of postoperative pain related with welfare in dogs after ovaiohysterectomy
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Научни скупAnimal protection and welfare, 19th Scientific Conference with International Participation
Година2012
АуториКатарина Радисављевић и Маријана Вучинић
Tretman bola kod mastitisa sa aspekta dobrobiti mlečnih krava
АуториМаријана Вучинић и Катарина Радисављевић
Научни скупZbornik radova Naučni simpozijum ‚Oboljenja mlečne žlezde
Година2010
АуториМаријана Вучинић и Катарина Радисављевић
Страна од61
Страна до67