Навигација

др Зора Николић

Научно истраживачки радови

Радови у часописима

Uporedne karakteristike metakarpalnih kostiju (ossa metacarpi) i članaka prstiju (ossa digitorum manus seu phalanges digitorum) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja vrste životinja
АуториMiloš Blagojević, Zora Nikolić, Zoran Zorić, Богомир Болка Прокић и Dejana Ćupić Miladinović
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10.2298/VETGL1606205B
Година2016
Волумен70
Број5-6
Страна од205
Страна до215
DOI10.2298/VETGL1606205B
Uporedne karakteristike lopatice (scapula) i ramene kosti (humerus) srne (Capreolus capreolus) i ovce (Ovis aries) u cilju utvrđivanja pripadnosti životinjskoj vrsti
АуториMiloš Blagojević, Zora Nikolić, Богомир Болка Прокић и Dejana Ćupić Miladinović
ЧасописВЕТЕРИНАРСКИ ГЛАСНИК
DOI10,2298/VETGL1602041B
Година2016
Волумен70
Број1-2
Страна од41
Страна до50
DOI10,2298/VETGL1602041B
Blood concentrations of thyroid hormone and lipids and content of lipids in the liver in dairy cows in transitional period
АуториRadojica Djoković, Хореа Шаманц, Милијан Јовановић и Зора Николић
ЧасописACTA VETERINARIA BRNO
Година2007
Волумен76
Број4
Страна од525
Страна до532
The subclavian artery and its branches in the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториЗденка Благојевић, Милош Благојевић, Зора Николић, Дмитар Дрекић, Верица Мрвић, Дијана Ђелић и Зоран Зорић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2005
Волумен55
Број2-3
Страна од237
Страна до244
The subclavian artery and its branches in the ground squirrel (Citellus citellus)
АуториЗора Николић, Дијана Ђелић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Дмитар Дрекић и Зоран Зорић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број2-3
Страна од227
Страна до237
Arterial vascularization of the brain of the small green monkey (Cercopithecus aethiops sabeus)
АуториЗденка Благојевић, Зора Николић, Дијана Ђелић, Верица Мрвић, Дмитар Дрекић, Зоран Зорић и Милош Благојевић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број4
Страна од319
Страна до324
Influence of LHRH on sex hormone receptors in the amygdala of the male rat
АуториДмитар Дрекић, Верица Мрвић, Зоран Зорић, Дијана Ђелић, Зденка Благојевић и Зора Николић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2004
Волумен54
Број5-6
Страна од347
Страна до356
Changes in myelinisation of neurons in different brain regions in progesterone-treated rats
АуториДијана Ђелић, Оливера Лозанче, Зора Николић, Зденка Благојевић, Верица Мрвић, Зоран Зорић и Дмитар Дрекић
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година2003
Волумен53
Број5-6
Страна од367
Страна до375
The Lymph nodes of the mole rat (Spalax leucodon)
АуториZora Nikolić, Zdenka Blagojević, Danica Katanić и Sanda Dimitrijević
ЧасописACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Година1992
Волумен42
Страна од175
Страна до185

Радови са скупова

Одређивање врста животиње на основу морфолошких разлика костију.
АуториЗора Николић, Милош Благојевић, Радојица Ђоковић и Ивана Нешић
Научни скуп14. годишње Савјетовање ветеринара Републике Српске
Година2009
Изучавање гирус дентатуса помоћу акридин оранж мужјака пацова третираних естрогеном.
АуториДмитар Дрекић, Милош Благојевић, Зоран Зорић, Верица Мрвић, Зденка Благојевић и Зора Николић
Научни скуп18. Саветовање ветеринара Србије
Година2006
A. renalis слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Дмитар Дрекић, Зора Николић, Верица Мрвић, Зоран Зорић и Ивана Нешић
Научни скуп18. Саветовање ветеринара Србије
Година2006
A. intercostalis suprema слепог кучета (Spalax leucodon)
АуториМилош Благојевић, Зденка Благојевић, Дијана Ђелић, Верица Мрвић и Зора Николић
Научни скуп17. Саветовање ветеринара Србије
Година2005
Морфолошке карактеристике и артеријска васкуларизација јајника и слепог црева слепог кучета (Spalax leucodon).
АуториВерица Мрвић, Зденка Благојевић, Зора Николић, Дијана Ђелић, Дмитар Дрекић, Зоран Зорић, Милош Благојевић и Влајко Плавшић
Научни скуп15. Саветовање ветеринара Србије
Година2003