Навигација

Стручно - научни скупови на ФВМ

 

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је организатор стручно-научних скупова:

·       Семинар за иновације знања ветеринара

·       Научни симпозијум Репродукција домаћих животиња (Катедра за породиљство, стерилитет и в.о.)

·       Clinicа veterinaria ( Катедра за болести копитара, месоједа, живине и дивљачи)

·       Едукација из ДДД-а (Катедра за зоохигијену)

·       Преглед меса на трихинеле и Ante и post mortem преглед у објектима за клање животиња (Катедра за хигијену и технологију намирница анималног порекла)

·       Обука доктора ветеринарске медицине за рад са дијагностичким рендеген апаратима (Катедра за радиологију и радијациону хигијену)

·       Тренинг (обука) доктора ветеринарске медицине за рад са апаратима за физикалну терапију (Катедра за радиологију и радијациону хигијену)


Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду је суорганизатор Саветовања ветеринара Србије и Саветовања Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, које организује Српско ветеринарско друштво.

На основу Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, од 22.10.2018. године Факултет је овлашћен за спровођење едукације за лица која раде са животињама по програмима обука за добробит животиња:

·       Програм обуке за лица која раде у одгајивачницама и продавницама животиња

·       Програм обуке за лица која обављају обуздавање, омамљивање и клање животиња

·       Програм обуке за превознике животиња

·       Програм обуке у пансиону, односно прихватилишту

·       Програм обуке за правна и физичка лица која обављају огледе на животињама, као и правна и физичка лица, односно предузетнике, који се баве држањем, репрподукцијом и прометом огледних животиња