Навигација

Распоред часова

 

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА САС

 

САС I семестaр - зимски (обавезни предмети)

  1. Методологија истраживачког рада у ветеринарској медицини
  2. Стандарди добре ветеринарске праксе
  3. Менаџмент у ветеринарству


САС II летњи семестaр

  1. Методе вирусолошке, бактериолошке, миколошке и паразитолошке дијагностике
  2. Безбедност намирница анималног порекла
  3. Дијагностика и терапија обољења социјалних животиња
  4. Методе испитивања намирница анималног порекла

 

Изборни предмети

  1. Биотехнологија у ветеринарској медицини
  2. Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима
  3. Инфекција и механизми одбране организама од инфективних агенаса