Навигација

Обавештење о заједничким менторствима на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду

Докторске академске студије

Поштовани наставници и сарадници,

обавештавам вас да, на основу дописа Славице Капетановић, генералног секретара Универзитета у Београду, лица изабрана у научна звања на Институтима која нису у саставу Универзитета у Београду (поред лица изабраних у научна звања на Институтима која су у саставу Универзитета у Београду) могу бити ментори (у оквиру заједничког менторства са наставником Факултета) или чланови комисије у процесу израде и одбране докторске дисертације, уз услов да испуњавају захтеване критеријуме за менторе односно чланове комисије.

Одлука је донета на Предлог Декана нашег Факултета а на основу препоруке Комисије за процену подобности кандидата и тема за израду докторских дисертација и специјалистичких радова.

С поштовањем
Данијела Кировски,
Председавајући Комисије за процену подобности кандидата и тема за израду докторских дисертација и специјалистичких радова