Навигација

Формирање група за III годину

ИнфостудИнтегрисане академске студије

 

Пријављивање за формирање група за III годину је на Патолошкој физиологији
од 9-20.10.2017, у времену од 10:00-14:00х на Катедри за патолошку физиологију,
Асист. Др Јелена Француски Андрић.