Навигација

Измене у поступку пријаве завршене докторске дисертације

Докторске академске студије

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДОКТОРАНДЕ, МЕНТОРЕ И ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ
 

ДОПИСОМ УНИВЕРЗИТЕТА ОБАВЕШТЕНИ СМО ДА СУ, ЗБОГ ПРОВЕРЕ ОРИГИНАЛНОСТИ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА, УВЕДЕНА НОВА ПРАВИЛА КОД ПРЕДАЈЕ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИМЕНОВАЊА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ (ДМ ОБРАЗАЦ)

1. ПРИЛИКОМ ПРЕДАЈЕ ДМ ОБРАСЦА, КАНДИДАТ ПРЕДАЈЕ ПОТПУНО ЗАВРШЕНУ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ (СА УДК БРОЈЕМ И ПОТПИСАНИМ ИЗЈАВАМА НА КРАЈУ ДИСЕРТАЦИЈЕ), У ПАПИРНОМ, НЕКОРИЧЕНОМ, ОБЛИКУ У ОНОЛИКО ПРИМЕРАКА КОЛИКО ИМА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

2.ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ У PDF ФОРМАТУ НАРЕЗАНУ НА CD - у И ПОСЛАТУ НА mail: postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs

У ОВОЈ ФАЗИ СЕ ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ШАЉЕ НА УНИВЕРЗИТЕТ НА ПРОВЕРУ ОРИГИНАЛНОСТИ И НАКОН ТОГА СЕ НЕ МОЖЕ МЕЊАТИ.

НАПОМЕНА: Све измене у процедури су увршћене у постојеће процедуре пријаве докторских дисертација постављених на сајту (http://www.vet.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske-akademske-studije/obavestenja-i-informacije)