Навигација

Конкурс за упис у прву годину интегрисаних студија у школскoj 2019/2020. години

КонкурсиИнфостудИнтегрисане академске студије

 


Записник о упису у првом уписном року 2019. године

Коначна ранг листа-први уписни рок 2019. године

Коначна ранг листа–посебне потребе-први уписни рок 2019. године

Коначна ранг листа-Роми-први уписни рок 2019. године


Смештај у студентским домовима у школској 2019/2020. за новоуписане студенте

Прелиминарна ранг листа-први уписни рок 2019.

Прелиминарна ранг листа-посебне потребе-први уписни рок 2019.

Прелиминарна ранг листа-ромска национална мањина-први уписни рок 2019.


Записник о полагању допунског испита из латинског језика

Листа свих пријављених кандидата – 1. уписни рок 2019.

Листа пријављених кандидата са посебним потребама – 1. уписни рок 2019.

Листа пријављених кандидата ромске националне мањине – 1. уписни рок 2019.

Списак студената који полажу допунски испит из латинског језика – 1. уписни рок 2019.


Праћење броја пријављених кандидата у првом уписном року 2019.Конкурс за упис на интегрисане акедемске студије 2019/2020.

Документација потребна за Конкурс

Пријава за упис

Примери попуњених уплатница за школску 2019/2020.

Текст Конкурса Универзитета за упис у прву годину студија 2019.

Правилник за упис лица са инвалидитетом

Рок за подношење документације лица са инвалидитетом

Изјава за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2018/2019.

Изјава о националној припадности-Срби из окружења

Изјава о националној припадности-Роми