Навигација

Решење о акредитацији новог студијског програма специјалистичких академских студија Анимална биотехнологија у репродукцији

Специјалистичке академске студије

 

На основу Уверења Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије издатог 18.12.2019. године, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду акредитовао је студијски програм специјалистичких академских студија

Анимална биотехнологија у репродукцији.