Навигација

42. семинар за иновације знања ветеринара

Конгреси, симпозијуми и семинариЕдукације на факултету

Поштоване колегинице и колеге,

У организацији Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, 18. и 19. фебруара 2021. године, биће одржан 42. семинар за иновације знања ветеринара. Теоретски део семинара ће се одржати on-line преко ZOOM платформе, а практични у просторијама Факултета уз поштовање свих мера заштите.

Програм Семинара

Молимо све заинтересоване колегинице и колеге да се унапред пријаве за учешће на 42. семинару за иновације знања ветеринара. Пријава је могућа искључиво преко интернета тако што се на интернет страници Факултета отвори апликација ПРИЈАВА и попуне отворене кућице. Сви они који се пријављују за Семинар и унапред буду вршили уплату котизације су дужни да доказ о уплати (скенирана копија уплатнице у JPG или PDF формату или електронски извод) доставе на е-маил адресу inovacije@vet.bg.ac.rs. За све недоумице и питања око пријаве, можете се јавити на телефон 062/80-39-684.

Учесници који присуствују семинару као гости ветеринарских институција које финансијски подржавају иновације (спонзорске котизације) се пријављују за радионицу „Гости“ и у обавези су да се након извршене регистрације у систему, јаве Проф. др Бранку Петрујкићу на телефон 062/80-39-684 ради распоређивања по радионицама. Уколико то не учине, биће распоређени 18. фебруара 2021. године тј. на дан теоретсог дела иновација према тренутној расположивости слободних места, распоред учесника по радионицама ће бити истакнут на web сајту Факултета најкасније до 16 часова 18. фебруара 2021. године.
Сви учесници семинара који се региструју и уплате котизацију, дужни су да присуствују пленарним предавањима и радионици за коју се буду определили приликом пријављивања. Учесници Семинара добијају 2 сертификата: за предавања и за радионицу. Спискове са евиденцијом присуства са on-line предавања и потписаним списковима са радионица, Организациони одбор Семинара ће доставити секретеријату Ветеринарске коморе. Молимо све учеснике да испуне своје обавезе како би се избегли могући проблеми приликом верификовања сертификата од стране Ветеринарске коморе Србије.
Напомињемо да према Правилнику о стручном усавршавању Ветеринарске коморе Србије, свака радионица предвиђа и практичан рад и да је број учесника на њима лимитиран па Вас молимо да благовремено извршите регистрацију и уплатите котизацију јер се попуњавање радионица врши по принципу првенства времена пријаве, односно уплате.

Котизација износи 4800,00 РСД (ПДВ је урачунат). Уплату извршити на жиро рачун Факултета ветеринарске медицине 840-1825666-41, позив на број 42. Семинар ће бити акредитован од стране Ветеринарске коморе Србије и бодован према Правилнику о стручном усавршавању ветеринара Ветеринарске коморе Србије.

Са поштовањем,
Председник Организационог одбора
Проф. др Милорад Мириловић, ср.
У Београду,
02. 01. 2021. године