Навигација

Комисија за процену подобности кандидата и тема за израду докторских дисертација и специјалистичких радова - септембар 2021.

Специјалистичке академске студијеДокторске академске студије


Комисија за процену подобности кандидата и тема за израду докторских дисертација и специјалистичких радова одржаће се у среду 15. септембра 2021. године у 12 сати.

Молимо све који припремају материјал за Комисију да исти доставе Петру Сикимићу, референту за последипломске студије до четвртка 09. септембра 2021. године до 10 часова.

Поред папирне форме материјала неопходно је (пре достављања папирне форме) материјал доставити у електронској форми (као Word документ) до истог рока на е-маил адресу postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs

Да би се разматрали Извештаји Комисија везани за теме докторских теза и специјалистичких радова (укључујући и предлоге тема за израду специјалистичког рада на академској специјализацији) приспелих на дневни ред, неопходно је да седници присуствују ментор или један од чланова Комисије поднетог Извештаја односно предлога.