Навигација

14И4О04 - Болести копитара

Спецификација предмета
НазивБолести копитара
Акроним14И4О04
Студијски програмВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.5Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаПатолошка физиологија, Општа патологија, Специјална патологија и Фармакологија и токсикологијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са теоријским и практичним аспектима патологије и терапије обољења коња и стицање вештина значајних за непосредно укључивање у клиничку праксу и самостално решавање најчешћих проблема у оквиру уобичајене клиничке праксе.
  Исходи учења (стечена знања)Студент треба да зна етиологију и патогенезу обољења коња, разуме механизме настанка болести, уме да уради клинички преглед и зна како да постави дијагнозу и одреди одговарајућу терапију, уме да приђе и фиксира коња, да апликује лек на одговарајући начин, уради ректални преглед и сондирање желуца, катетеризацију мокраћне бешике и зна како да поступи у случају сумње на појаву заразних обољења.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСистемски поремећаји (2). Болести кардиоваскуларног (4), респираторног (6) и дигестивног система (18). Болести хемолимфатичног (2), мишићноскелетног (4), урогениталног (2), нервног (3) и ендокриног система (1). Болести коже (2). Поремећаји метаболизма (2). Болести новорођенчади (2). Спортске повреде (2). Тровања (2). Актуелне болести коња изазване вирусима, бактеријама, гљивицама и паразитима (8).
  Садржај практичне наставеAпликацијa лекова код коња и увежбавање основних клиничких процедура у оквиру дијагностике и терапије обољења појединих органа и система органа (18), интерактивно учење на примерима различитих обољења (6), вежбе у клиничкој лабораторији (4), затим клиничке вежбе у амбуланти за болести коња (15).
  Литература
  1. Траиловић Д, Болести копитара, Научна КМД, Београд, 2011.
  2. Траиловић Д, Болести копитара – Практикум, Научна КМД, Београд, 2010.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  44
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе на здравим и болесним животињама и практичан рад у амбуланти за болести коња и на Хиподрому.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит10
  Практична настава15Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10