Навигација

Јавне набавке

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План јавних набавки 2014. - информација од јавног значаја

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

 

 

2017.

 

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 4


ЈАВНА НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ ДИЈАГНОСТИЧКОГ СИСТЕМА


ЈАВНА НАБАВКА БИОМЕДИЦИНСКОГ АПАРАТА


ЈАВНА НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 3


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2


ЈАВНА НАБАВКА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА


ЈАВНА НАБАВКА КИТОВА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА:


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:


 

2016.

 

ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 4:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА КАТЕДРЕ ЗА БОЛЕСТИ ПАПКАРА:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 3:


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РАЧУНОВOДСТВЕНОГ ПРОГРАМА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2:


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА:


ЈАВНА НАБАВКА ДИЈАГНОСТИЧКИХ КИТОВА 2:


ЈАВНА НАБАВКА ПРИПРЕМЕ ЗА ШТАМПУ И ШТАМПАЊА 2:


ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ:


ЈАВНА НАБАВКА СИТНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА:


ЈАВНА НАБАВКА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:


ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА:


ЈАВНА НАБАВКА ДИЈАГНОСТИЧКИХ КИТОВА 1:


 

2015.

 

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ АМФИТЕАТРА ЗА ТОПОГРАФСКУ АНАТОМИЈУ 2:


ЈАВНА НАБАВКА МИКРОСКОПА:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-4:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:


Јавна набавка рачунарске опреме:


ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ АМФИТЕАТРА ЗА ТОПОГРАФСКУ АНАТОМИЈУ:


Јавна набавка спектрофотометра:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-3:


Јавна набавка извођења грађевинских радова на санацији фасаде:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене-2:


Јавна набавка китова за дијагностику:


Јавна набавка припреме за штампу и штампања:


Јавна набавка електричне енергије:


Јавна набавка горива за моторна возила:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене:


 

2014.

 

Јавна набавка израде и уградње грађевинске столарије:


Јавна набавка извођења грађевинских радова на Адаптацији просторије за студентске организације:


Јавна набавка двоструког 16к вишеканалног система за анализу:


Јавна набавка микроскопа:


Јавна набавка рачунарске опреме и материјала:


Јавна набавка грађевинског материјала:


Јавна набавка ситног канцеларијског материјала:


Јавна набавка хемијских средстава за одржавање хигијене:


Јавна набавка рачунарске опреме:


Јавна набавка лабораторијских центрифуга:


Јавна набавка тонера:


Јавна набавка китова за дијагностику:


Јавна набавка извођења грађевинских радова:


Јавна набавка средстава за одржавање хигијене:


Јавна набавка горива за моторна возила:


Јавна набавка канцеларијског материјала:


Јавна набавка електричне енергије: