Navigacija

Javne nabavke

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Plan javnih nabavki 2014. - informacija od javnog značaja

PRAVILNIK O NABAVKAMA

 

 

2017.

 

JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4


JAVNA NABAVKA ULTRAZVUČNOG DIJAGNOSTIČKOG SISTEMA


JAVNA NABAVKA BIOMEDICINSKOG APARATA


JAVNA NABAVKA LABORATORIJSKE OPREME


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 3


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2


JAVNA NABAVKA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA


JAVNA NABAVKA KITOVA ZA DIJAGNOSTIKU


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE


JAVNA NABAVKA GORIVA ZA MOTORNA VOZILA:


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE:


 

2016.

 

JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 4:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJA KATEDRE ZA BOLESTI PAPKARA:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 3:


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA I POPRAVKE RAČUNOVODSTVENOG PROGRAMA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE 2:


JAVNA NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA INFORMACIONOG SISTEMA:


JAVNA NABAVKA DIJAGNOSTIČKIH KITOVA 2:


JAVNA NABAVKA PRIPREME ZA ŠTAMPU I ŠTAMPANJA 2:


JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE:


JAVNA NABAVKA SITNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA:


JAVNA NABAVKA HEMIJSKIH SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE:


JAVNA NABAVKA GORIVA:


JAVNA NABAVKA DIJAGNOSTIČKIH KITOVA 1:


 

2015.

 

JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI AMFITEATRA ZA TOPOGRAFSKU ANATOMIJU 2:


JAVNA NABAVKA MIKROSKOPA:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-4:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORIJE ZA STUDENTSKE ORGANIZACIJE:


Javna nabavka računarske opreme:


JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ADAPTACIJI AMFITEATRA ZA TOPOGRAFSKU ANATOMIJU:


Javna nabavka spektrofotometra:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-3:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova na sanaciji fasade:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene-2:


Javna nabavka kitova za dijagnostiku:


Javna nabavka pripreme za štampu i štampanja:


Javna nabavka električne energije:


Javna nabavka goriva za motorna vozila:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene:


 

2014.

 

Javna nabavka izrade i ugradnje građevinske stolarije:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova na Adaptaciji prostorije za studentske organizacije:


Javna nabavka dvostrukog 16k višekanalnog sistema za analizu:


Javna nabavka mikroskopa:


Javna nabavka računarske opreme i materijala:


Javna nabavka građevinskog materijala:


Javna nabavka sitnog kancelarijskog materijala:


Javna nabavka hemijskih sredstava za održavanje higijene:


Javna nabavka računarske opreme:


Javna nabavka laboratorijskih centrifuga:


Javna nabavka tonera:


Javna nabavka kitova za dijagnostiku:


Javna nabavka izvođenja građevinskih radova:


Javna nabavka sredstava za održavanje higijene:


Javna nabavka goriva za motorna vozila:


Javna nabavka kancelarijskog materijala:


Javna nabavka električne energije: