Навигација

Листа ментора

Листа потенцијалних ментора на студијском програму докторских академских студија – ДАС*

Напомена:

  1. Наставници запослени на ФВМ који нису ДВМ могу бити ментори у заједничком менторству са менторима ДВМ
  2. Лица изабрана у научна звања и запослени у Институтима могу бити ментори у заједничком менторству са ментором запосленим на ФВМ

 

Име и презимеЗвањеУстанова у којој је запослен са пуним радмин временом